Què passa amb el títol de família nombrosa en cas de separació o divorci?

Des de fa un temps una de les consultes que més ens arriben a FANOC és què passa amb el títol de família nombrosa en cas de separació o divorci.

En cas de separació, deixant de costat casos extrems, els pares es separen únicament de les seves parelles i actualment, cada vegada més en cas de separació els jutges tendeixen a dictar sentències de custòdia compartida, és a dir, que els fills passen el mateix temps amb cada un dels seus pares.

Fins fa un parell d’anys, almenys a Catalunya, en cas de separació es confeccionava un títol de FN per a cada un dels progenitors sempre i quan poguessin demostrar que els fills, tot i no viure junts, depenien econòmicament d’ells.

Tot i que la llei ho deixa clar a l’article 3.3*: Nadie podrá ser computado, a los efectos de esta Ley, en dos unidades familiares al mismo tiempo.  Durant uns anys es va seguir mantenint els dos títols per tal d’ajudar a ambdós progenitors.

Coincidint amb la posada en marxa de l’últim benefici fiscal per al col·lectiu, és a dir, la desgravació de 1.200€ o 2.400€ segons categoria, per a família nombrosa, s’han detectat aquestes duplicitats i s’ha tingut que començar a rectificar els títols de família nombrosa per tal que compleixin el que dicta la llei. Això ha implicat que des de fa aproximadament un parell d’anys un dels dos progenitors i en molts casos germans i germanes biològics per part de pare o mare es quedin fora de l’empar de la Llei de suport a les famílies nombroses.

Tenim clar que cal buscar una solució a aquesta situació, que la llei ha quedat obsoleta i que ha de començar a evolucionar tal i com ho ha fet la societat per tal de no deixar a cap membre de la família nombrosa fora dels límits de la llei. També tenim clar que trobar una solució serà veritablement complex.

Per ara la realitat es que s’ha de complir la Llei actual i això implica no poder fer duplicitats.

Descarrega aqui l’Acord-renúncia Progenitors (format word)

Des de la Generalitat, es dona la oportunitat de què els progenitors es puguin alternar la titularitat del carnet de família nombrosa cada dos anys, cosa que implicaria que els fills comuns sempre estarien coberts per la llei i que els pares es podrien alternar tots aquells beneficis més genèrics (IBI, llum, aigua, energia tèrmica, desgravació fiscal, ….) Per acollir-se a aquesta modalitat és indispensable que hi hagi acord. En cas que els pares no es posin d’acord la Generalitat donarà el títol al progenitor que comparteixi el padró amb els fills.

Des de FANOC i la Federació Espanyola de Famílies Nombroses ja s’està treballant en aquesta problemàtica però la recent dissolució de les Corts amb motiu de les eleccions ha paralitzat tota la feina i potser s’haurà de començar de nou passats els comissis. De totes formes, seguirem treballant per a trobar una solució el més aviat possible.

*Ley 40/2003, de 18 de noviembre. FAMILIA NUMEROSA. Protección a las Familias Numerosas 

X