Si en renovar el teu títol vas perdre la categoria especial, pots reclamar amb la sentència del Suprem

Si ets una de les famílies nombroses categoria especial a les que, en anar a renovar el teu títol per modificació de la composició familiar, l’administració va rebaixar la categoria, ara pots reclamar per recuperar la teva condició de família nombrosa especial.

Fonts del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat han confirmat a FANOC que estan a l’espera de la resposta del Ministerio per saber si ja han d’aplicar el manteniment de la categoria especial fins el darrer fill

La recent Sentència del Suprem, que fixa doctrina sobre aquesta qüestió, no només suposa que a partir d’ara no càpiga dubte sobre com s’ha d’interpretar la Llei en relació amb el manteniment de la categoria, sinó que a més obre la porta a reclamacions d’aquelles famílies que, des d’agost de 2015, data d’entrada en vigor de la reforma de la Llei de Famílies Nombroses, hagin patit aquesta rebaixa de la categoria.

Fonts jurídiques consultades per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses han assegurat que “totes aquelles famílies que van perdre la categoria especial, amb motiu de la interpretació errònia que realitzava l’Administració i que ha quedat desautoritzada per la Sentència del Suprem, tenen dret a sol·licitar la recuperació de la categoria perduda indegudament”.

I és que, segons les mateixes fonts, “la sentència del Suprem no introdueix cap novetat en la norma, sinó que es limita a aclarir la seva correcta aplicació, que haurà de portar l’Administració a corregir el seu criteri d’actuació no només pel que fa a aquelles famílies que sol·liciti la renovació del títol de família nombrosa en endavant, sinó també pel que fa a aquelles famílies que per una aplicació equivocada de la norma per part de l’Administració (tal com ho ha establert el Tribunal Suprem) van ser privades de la categoria especial injustament “.

Així, a la llum d’aquesta sentència del Suprem, haurà prou amb que les famílies afectades es limitin a sol·licitar a l’Administració que se’ls reconegui novament la categoria especial que mai van haver de perdre. Lògicament, l’Administració -tot havent de procedir d’acord amb la sol·licitud efectuada- podrà rebutjar la pretensió interessada, cosa que obligarà a la família afectada a recórrer la corresponent resolució administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, però ho faria en tot cas amb garantia d’èxit.

A l’espera de la resposta de la generalitat, pots descarregar aquí un model de reclamació per a presentar.

La sentència del Tribunal Suprem es pot descarregar aquí.

Feu un comentari