Donar

Donar

Per què donar?

Petits gestos poden canviar el món. Les famílies nombroses són garantia i esperança de futur. Però es troben avui moltes vegades maltractades i injustament penalitzades a nivell laboral, econòmic, fiscal, etc. FANOC és l’única associació a Catalunya que lluita contra aquesta discriminació i que promou accions de tot tipus perquè l’aportació de les famílies amb fills sigui reconeguda i es reflecteixi en la legislació i en tota la societat, a més de facilitar a les famílies nombroses serveis adequats a les seves necessitats.


Si vols ajudar-nos a fer un món veritablement amigable per a les famílies amb fills, col·labora amb nosaltres. Col·labora amb una aportació, puntual o periòdica, per fer possible que es pugui ser família nombrosa, treure endavant als fills i atendre’ls adequadament.

Com donar?

Triï la manera que prefereixi per ajudar-nos. Per fer una aportació d’un import periòdic, Li recomanem marcar la pestanya de domiciliació bancària. En el cas que desitgés ajudar amb una donació d’un altre tipus, com un llegat testamentario o de béns immobles, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres perquè li informem dels passos a seguir.