Defensa dels teus drets

Defensa dels teus drets

A FANOC lluitem per evitar la penalització i discriminació de les famílies per raó del nombre de fills, i també perquè es compleixi la legislació vigent pel que fa a les famílies nombroses (i en el que puguem aportar es millori). Dialoguem i negociem amb les administracions públiques per resoldre els problemes, però no dubtem a acudir als tribunals si considerem que és la millor o única via per resoldre un tracte injust. Així, ho vam fer, per exemple, perquè no es discrimini a les famílies nombroses en el rebut de l’aigua, o perquè es compleixin els descomptes previstos en la llei en les tarifes integrades de la ATM.

Si consideres que s’estan vulnerant els teus drets per la teva condició de família nombrosa, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Les prestacions per a famílies nombroses les trobaràs aquí.

A continuació, us adjuntem una relació de la principal legislació i enllaços a informació que ens afecta a les famílies nombroses, per a la vostra consulta i ús.

Llei de l’Estat. Disposicions generals sobre el concepte, condició i reconeixement com a família nombrosa, i acció protectora a les famílies nombroses: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21052

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills o filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer el tràmit presencialment). Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita prèvia: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa?category=76531384-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

X