Qué es fanoc

Què és FANOC?

Associació de Families Nombroses de Catalunya

Som una entitat sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, que té com a objectiu principal defensar, protegir i promocionar els drets i interessos de les famílies nombroses i evitar la penalització i tracte injust que reben. Així mateix desenvolupem serveis i activitats concretes que responguin a les seves necessitats específiques.

Història

FANOC es va fundar al 1990 com una iniciativa social on, un grup de pares i mares de famílies nombroses, de forma totalment voluntària, va començar a mobilitzar-se per millorar la situació de les famílies nombroses.

Actualment el que va començar de forma totalment voluntària s’ha convertit en una entitat plural i del tot professionalitzada que compta amb el suport d’un equip de voluntaris format per més de 50 membres.

Desde els inicis FANOC ha sigut clau per impulsar la FEFN (Federación Española de Familias Numerosas) i constituir ELFAC (European Large Families Confederation), amb la que actualmente compartim Seu

Fites

+ de 25 anys lluitant per tú

1. Descomptes en els títols de transport del ATM i RENFE.

2. Bonus social d’electricitat universal amb un 25% de descompte.

3. Ampliació dels trams del cànon de l’aigua.

4. Bonificació en la quota íntegra de l’IBI en molts municipis.

5. Ampliació de la condició legal de la família nombrosa fins que el fill més petit arribi als 21 anys (o 25 si està estudiant).

6. Bonificació de 1.200€ en el IRPF per a la categoría general ó 2.400€ per a la categoría especial. Per cada fill de més, 600€ extra.

7. Descomptes en equipaments esportius, educatius i culturales.

8. 50% de descompte en  l’Impost de Matriculació de Vehícles.

9. Exempció de pagament de les tasses de expedició del DNI o passaport.

10. Complement de maternitat en la pensió: augment del 10% per a les mares amb tres fills i del 15% amb 4 o més fills.

11. Bonificació del 45% en les quotes a la Seguritat Social al contractar una persona per la cura dels fills i de la llar.

12. Augment del permis de paternitat a un total de 5 setmanes per a tots el pares.

13. Descompte del 5% o del 10%, segons sigui la família nombrosa de categoría general o especial, en billets d’avió per a vols estatals.

14. Obligatorietat de fer un informe de impacte en les families avanç d’aprobar qualsevol llei.

15. I continuarem gràcies al teu suport.

FAMÍLIES NOMBROSES A CATALUNYA

Segons categoria
TOTAL TÍTOLS EN VIGOR111.029
Categoría general100.148
Categoría especial10.881
Segons provincia
TOTAL TÍTOLS EN VIGOR111.029
Barcelona79.622
Girona11.902
Lleida6.344
Tarragona13.161
Discapacitat
TOTAL TÍTOLS EN VIGOR111.029
Sense discapacitat fill/s89.434
Amb alguna discapacitat fill/s21.595

Equip

Junta Directiva

Emilia Tarifa

PRESIDENTA

Manuel Miró

VICEPRESIDENT

Pau Saumell

SECRETARI GENERAL

Carles Nafría

TRESORER

Nana Corredera

VOCAL

Rita Jurado

VOCAL

Darío Durà

VOCAL

Equip executiu

Raúl Sánchez

DIRECTOR EXECUTIU

Maite Marín

DIRECTORA ÀREA SOCIAL I PROJECTES

Sandra Pachón

DIRECTORA DEPARTAMENT SOCIS

Esther Villa

RESPONSABLE COMUNICACIÓ

Assumpta Amat

ÀREA DE PROMOCIÓ I EMPRESA

Celene Gómez

MARKETING I DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

Eduard Bringué

RESPONSABLE
CAMPANYES

Delegacions

X