Quan es pot obtenir el títol de família nombrosa especial amb discapacitat?

El títol de família nombrosa és el document oficial que acredita legalment que una família compleix els requisits per considerar-se nombrosa i, per tant, li permet accedir a una sèrie de beneficis públics.

Aquests beneficis contemplen diferents descomptes o bonificacions des de subministraments, taxes municipals, activitats culturals, educació i fins i tot transport públic per exemple en què per ser família nombrosa pots gaudir d’un 20% o 50% de descompte segons categoria.

Hi ha dos tipus de categoria de família nombrosa: general (tres o quatre fills) i especial (5 fills o més). Aquesta última implica poder accedir a més beneficis

Hi ha casos en què les famílies nombroses amb 4 fills poden passar de ser famílies nombroses de categoria general a ser famílies nombroses de categoria especial i és quan els ingressos anuals del qual, dividits pel nombre de membres de la unitat familiar, no superen en còmput anual el 75% de l’IPREM (Indicador Públic d’Efectes Múltiples), incloses les pagues extraordinàries.

En quins casos una discapacitat permet obtenir el títol de família nombrosa?

Una discapacitat reconeguda també pot implicar que una família arribi a aconseguir el títol de família nombrosa o fins i tot pugui arribar a considerar-se de categoria especial

Cada fill o filla amb un grau de discapacitat d’almenys un 33%, o amb incapacitat per treballar, a efectes de família nombrosa computa com a dos a la unitat familiar. En el cas de discapacitat en els pares computarà doble quan un tingui reconeguda una discapacitat d’almenys un 65% o ambdós pares tingui reconeguda una discapacitat d’almenys un 33%.

A continuació, enumerarem tots els casos en què es pot obtenir el títol de família nombrosa de categoria general en cas de discapacitat:

 • Un o dos ascendents amb dos fills quan almenys un dels fills tingui una discapacitat mínima d’un 33%.
 • Dos germans grans en situació d’orfandat, quan un tingui una discapacitat d’almenys un 33%, i tinguin dependència econòmica entre si
 • Dos ascendents amb dos fills, quan tots dos ascendents tinguin una discapacitat d’almenys un 33%.
 • Un o dos ascendents amb dos fills quan almenys un dels ascendents tingui una discapacitat mínima d’un 65%.

Per obtenir el títol de família nombrosa de categoria especial, únicament es tindrà en compte la possible discapacitat dels fills. Vegem-ne els casos:

 • Un o dos ascendents amb quatre fills quan almenys un dels fills tingui una discapacitat mínima d’un 33%.
 • Un o dos ascendents amb tres fills quan almenys dos dels fills tinguin una discapacitat mínima d’un 33%.
 • Un o dos ascendents amb dos fills, tots dos amb discapacitat mínima del 33%. i els ingressos anuals dels quals dividits pel nombre de persones que componen la unitat familiar no superin el 75% de l’IPREM.
 • Un o dos ascendents amb tres fills, quan almenys un dels fills tingui una discapacitat mínima d’un 33% i els ingressos anuals del qual dividits pel nombre de persones que componen la unitat familiar no superin el 75% de l’IPREM.
 • Recordem que els fills sempre podran mantenir-se al títol fins als 21 anys o 25 si estan estudiant, excepte els casos de fills/es amb discapacitat que no disposen de límit d’edat sempre que convisquin amb la família.

Com sol·licitar el títol de família nombrosa per discapacitat?

El títol de família nombrosa ho expedeix cada comunitat autònoma i pot ser sol·licitat en qualsevol moment, sempre que es compleixin els requisits esmentats amb anterioritat.

Per accedir a aquest títol oficial, es pot sol·licitar de les maneres següents:

Beneficis

Com bé tractem línies a dalt, les famílies nombroses gaudeixen de certs beneficis i ajudes, entre les quals destaquem les següents:

 • Beneficis relatius a l’educació: Deducció en matrícules universitàries o de formació professional, beques menjador i preferència a lhora de triar centres educatius, entre altres ajudes.
 • Beneficis fiscals: Les famílies nombroses poden accedir a diverses deduccions fiscals, com ara de 1.200 euros per a famílies amb tres fills, 1.800 per a aquelles que tinguin quatre fills, 2.400 per a les de cinc i 600 euros anuals més per cada fill a partir del cinquè.
 • Beneficis al transport: Les famílies nombroses tenen descomptes en determinats bitllets de tren, avió, metro i autobús.
 • Beneficis en tema d’habitatges: Tenen prioritat en la concessió d’ajudes, accés al bo social contra la pobresa energètica i bonificació del 45% en les quotes a la Seguretat Social en contractar una persona per tenir cura dels hi de la llar.
 • Beneficis en taxes i impostos: Les famílies nombroses també poden accedir a descomptes en certes taxes, com a l’expedició del DNI o passaport, a més de reducció de taxes públiques per a exàmens oficials, llicències i titulacions. En aquest sentit, també té una reducció de l’impost de matriculació del 50% sobre la base imposable de la taxa, encara que el vehicle ha de complir determinats requisits. Finalment, poden accedir a un 4% de reducció a l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i també veuen reduït l’impost de béns immobles a determinats ajuntaments (IBI).

A FANOC som aquí per ajudar les famílies nombroses i és que, som una entitat sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, que té com a objectiu principal defensar, protegir i promocionar els drets i interessos de totes les famílies nombroses.

X