Logopèdia: ¿quan convé iniciar un tractament de la parla?

Des de la logopèdia identifiquem diferents causes o alteracions que poden dificultar un desenvolupament correcte del llenguatge i la parla durant el procés d´adquisició d´aquests aspectes tant importants per a la comunicació.

Encara que el ritme evolutiu de cada nen és diferent, no hem d´oblidar que, quan més aviat tractem les alteracions o dificultats en els nens, més fàcil serà obtenir uns resultats òptims.

Una de les dificultats més freqüents que tractem els logopedes son les Dislàlies o bé dificultats en la pronuncia d’un o més sons, resultant les dislàlies més freqüents les pròpies de la /r/, especialment múltiple, com a /carro/ o /terrassa/, que sovint es converteixen en /cago/ o /cadro/. Una altre errada comú és en la /s/ o en el so molts cops pot ser substuït pel so /z/ o bé pel /sh/.

Per a saber quan és necessari un tractament logopèdic de la producció d’un so, cal saber quines són les edats d’aparició dels diferents fonemes de la llengua catalana i castellana:

Quan aquest so no és produeix a l’edat esperada és quan resulta necessària la intervenció per part del logopeda. Quan el so no es produeix i està per sota de l’edat esperada es considera una Dislàlia Evolutiva, que es correspondria amb allò esperat i per tant, no cal fer cap intervenció. Les causes de les dislàlies són variades, poden ser degudes a problemes de discriminació auditiva o bé a dificultats de tipus orofacial (falta de to muscular a la llengua, postura de repòs de la llengua inadequada, respiració superficial, …).

El tractament precoç de les dislàlies és una de les majors garanties de la seva correcció.

Article de:

www.logopediadomicilio.es

Feu un comentari