La tornada a l’escola i les vacances, les despeses més difícils per a les famílies nombroses de Catalunya

 • La mitjana de fills de les famílies nombroses catalanes és de 3,2.

 • El 24% d’aquestes llars no pot fer vacances

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha realitzat la ‘Enquesta anual de satisfacció i consum 2022’ per a conèixer millor la realitat de les famílies nombroses amb una mostra representativa de 300 llars catalanes.

Segons les últimes dades de la Generalitat de Catalunya, a 1 de gener de 2022 el nombre de famílies nombroses amb el títol acreditatiu era de 141.831 llars, repartides de la següent manera:

 • Barcelona: 99.693
 • Girona: 15.817
 • Lleida: 8.409
 • Tarragona: 17.912

Segons l’enquesta realitzada per FANOC, es destaquen les següents dades:

 • Mitjana de fills: 3,2
 • Casats o en parella: 93,5%
 • Monoparentals: 5,7%
 • Algun membre amb discapacitat: 16%
 • Escolarització: escola pública: 60% / escola concertada: 38% / escola privada 2%
 • Despeses més difícils d’afrontar: La tornada al col·le / Les vacances
 • Llars d’infants: El 14% no va poder obtenir plaça  / El 19% no va per falta de recursos
 • Extraescolars: El 94% dels fills en edat escolar realitzen activitats extraescolars per a poder conciliar els pares
 • Cistella de la compra: el 24% gasta entre 300 i 500 euros al mes / el 57% entre 500 i 1.000 euros al mes / el 17% entre 1.000 i 1.600 euros al mes
 • Habitatge: el 75% manifesta dificultats per a pagar la hipoteca / El 32% té habitatges amb insuficient capacitat per a tota la família
 • Vacances: el 24% d’aquestes llars no pot fer vacances
 • Lleure: el 47% no té pressupost per a activitats d’oci / El 28% realitza només una activitat familiar al mes
 • Descomptes: el 59% no sap indicar cap empresa que faci descomptes – ofertes a les famílies nombroses
 • Temps junts en família: el 1,2% cap dia / el 7,2% un dia per setmana / el 23,2% només els caps de setmana / el 24% d’un a tres dies per setmana / el 44,5% tots els dies de la setmana

Per a Emília Tarifa, presidenta de FANOC, “aquests darrers anys han crescut com mai les taxes de pobresa de les llars de famílies nombroses i les dificultats per a arribar a fi de mes. Té molt a veure la progressiva supressió o reducció de prestacions a les famílies tant per part de la Generalitat com dels ajuntaments”.

“És urgent restaurar la prestació universal per fill a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 7 anys en el cas de famílies monoparentals o nombroses, que el Govern va suprimir l’any 2011, i anar-la augmentant progressivament, com està aprovat en la Llei de Protecció a les Famílies, que no s’està complint. Cal posar el suport a les famílies com una prioritat, ens juguem el nostre futur amb una de les taxes de natalitat més baixes del món”.

Feu un comentari