La Comissió Europea proposa mesures per a defensar els drets de la infància i fer costat als nens necessitats

La Comissió ha adoptat el 24 de març la primera estratègia global de la UE sobre els drets del nen, així com una proposta de Recomanació del Consell per la qual s’estableix una Garantia Infantil Europea, per a promoure la igualtat d’oportunitats dels nens en risc de pobresa o exclusió social.

Per a preparar totes dues iniciatives, la Comissió, en associació amb les principals organitzacions mundials de defensa dels drets del nen, va recollir les opinions de més de 10.000 nens.

La nova Garantia Infantil Europea

En 2019, gairebé 18 milions de nens a la UE (el 22,2% de la població infantil) vivien en llars en risc de pobresa o exclusió social. Això condueix a un cicle intergeneracional de desavantatges, amb efectes profunds i a llarg termini en els nens. La Garantia Infantil Europea pretén trencar aquest cicle i promoure la igualtat d’oportunitats garantint l’accés a un conjunt de serveis clau per als nens necessitats (menors de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social).

En virtut de la Garantia Infantil Europea, es recomana als Estats membres que proporcionin als nens necessitats:

  • un accés gratuït i efectiu a educació i atenció a la primera infància – per exemple, evitar les classes segregades;
  • educació i activitats escolars – per exemple, equipament adequat per a l’aprenentatge a distància, i viatges escolars;
  • almenys un menjar saludable cada dia de classe;
  • i atenció sanitària: per exemple, facilitar l’accés als exàmens mèdics i als programes de detecció de malalties.

Aquests serveis han de ser gratuïts i estar a la disposició dels nens que els necessitin.

La Comissió també recomana als Estats membres que proporcionin als nens necessitats un accés efectiu a la salut i la nutrició i a un habitatge adequat: Per exemple, els nens han de rebre menjars saludables també fora dels dies de classe, i els nens sense llar i les seves famílies han de tenir accés a un allotjament adequat.

A l’hora d’identificar als nens necessitats i de dissenyar les seves mesures nacionals, els Estats membres han de tenir en compte les necessitats específiques dels nens d’entorns desfavorits, com els que no tenen llar, els discapacitats, els que tenen una situació familiar precària, els d’origen immigrant, els d’origen racial o ètnic minoritari o els que reben cures alternatives.

El finançament de la UE per a donar suport a aquestes accions està disponible en el marc del Fons Social Europeu Plus (FSE+), que finança projectes que promouen la inclusió social, lluiten contra la pobresa i inverteixen en les persones, així com el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, InvestEU, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Feu un comentari