FANOC participa en la taula de Drets Socials del Pacte per Barcelona

La pandèmia provocada pel Covid 19 ha tingut un impacte global de grans magnituds. També lògicament a Barcelona, amb una emergència sanitària, que ve seguida d’una crisi econòmica i social, amb impactes negatius sobre el conjunt de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona, amb l’impuls de tots els Grups Municipals, ha impulsat un procés de diàleg i consulta entre els principals actors de la ciutat, per poder formular un pacte de ciutat. Aquest Pacte per Barcelona té per objectiu reimpulsar la ciutat des de tots els àmbits i ajudar a la nostra recuperació social i econòmica. Es tracta d’assolir grans consensos sobre les prioritats immediates que, més enllà de les competències municipals, permetin sumar energies, talent i recursos des de la generositat, el consens i l’acord.

Per aquestes característiques de resposta immediata que es necessita, el procés serà concentrat en el temps (tres mesos) i el seu abast temporal és, en principi, fins a desembre 2021. El Pacte per Barcelona s’estructura en diversos espais de treball:

 • La Taula del Pacte.
 • Quatre Taules sectorials (Economia, Drets Socials, Model Urbà i Cultura, Educació, Internacional, Ciència i Esports).
 • També es contempla la creació, si és necessari, de grups de treball o subtaules.

FANOC, mitjançant el seu director Raul Sanchez, forma part de la taula de Drets Socials, de la qual se n’han fet dues reunions, una primera per a una intervenció breu de les entitats presents i una altra proposant accions prioritàries.

El director de FANOC va fer la següent intervenció a la reunió constitutiva de la Taula de Drets Socials, que va tenir lloc el passat 14 de maig, presidida per l’alcaldesa de Barcelona Ada Colau:

“En aquesta crisis sanitària, com en l’anterior económica, les famílies estan essent de nou la millor xarxa social de la ciutat. El problema és que la manca de polítiques familiars i de recursos les estan fent cada vegada més febles. A Barcelona hi ha uns 130.000 barcelonins i barcelonines que viuen en una família nombrosa. El risc d’exclusió social d’aquestes llars ja era la més elevada, del 33%, abans d’aquesta crisi. Però ara se’ns estan multiplicant les peticions de famílies nombroses per, senzillament, poder aconseguir menjar, perquè encara están esperant cobrar l’ERTE o perquè porten massa temps sense ingresos. Aprofito per dir que en aquesta gravíssima situació ens preocupa, per exemple, que es mantigui el pagament de l’IBI o l’impost de circulació fins a primers de juliol, no es podría allargar més el termini? Pensem que és urgent posar en marxa i reforçar un área a l’ajuntament que s’encarregui de les polítiques familiars de la ciutat, i que s’introdueixi la perspectiva de família de manera transversal en totes les àrees, de manera que no es penalitzi el fet de tenir més infants.

Les famílies nombroses, amb el confinament, tenen una escletxa social cada vegada més gran, per la manca d’equipament informàtic, pels minúsculs habitatges on viuen, per les grans dificultats de conciliació, etc. Per tant, proposem que la estrategia post covid passi també per fer de Barcelona una ciutat més adaptada a les famílies, més amigable per a les famílies. En aquest sentit, la nostra associació està liderant la Xarxa Europea de Municipis Family-Friendly i convidem al nostre ajuntament a formar-ne part, per intercanviar bones pràctiques amb altres ciutats europees i poder fer un salt endavant. Aprofito per recordar també que demà serà el Dia Internacional de les Famílies, que són la millor inversió i el futur capital humà de la nostra ciutat. No les deixem soles! Moltes gràcies!”

A la segona reunió, celebrada el 28 de maig, FANOC va fer les següents propostes d’accions prioritàries:

PROPOSTES PEL PACTE PER BARCELONA – TAULA DE DRETS SOCIALS – SEGONA REUNIÓ 28-5-2020

Descarrega aqui el document

Com  ja ha passat anteriorment, la xarxa familiar és la primera de la que rebem suport en moments de crisi. En aquest sentit, tot el que sigui reforçar el suport a les famílies és fonamental. Les llars de famílies nombroses són les que tenen un risc més elevat d’exclusió social, seguit de les monoparentals o monomarentals. Per reforçar-les davant la crisi que ja vivim, proposem:

EIX 1. Emergència habitacional:

 • Facilitar l’adquisició d’habitatge per part de les famílies nombroses. Que puguin optar a habitatges protegits de grandària adequada (actualment cap promoció d’habitatge protegit passen dels 90 m2 per habitatge).
 • Ajudes específiques per a la compra d’un habitatge (subvencions a fons perdut, per exemple).
 • Establiment d’una quota obligada d’habitatges de grandària superior en totes les promocions d’habitatge.

EIX 2. Garantia d’ingressos:

 • Fer una revisió de totes les prestacions existents establint un límit de “renda per càpita” (tenint en compte que el cas de discapacitat sempre compta per dos).
 • Endarrerir aquestst any el cobrament de l’IBI i l’impost de circulació.
 • Ampliar la bonificació de l’IBI de les famílies nombroses i establir una bonificació per a aquest col·lectiu a les taxes i preus públics.

EIX 3. Polítiques d’inserció laboral:

 • Prioritzar la inserció laboral de persones amb infants dependents a càrrec.

EIX 5. Lluita contra l’estigmatització:

 • Afavorir els espais inclusius, en aquest sentit promoure un segell family-friendly per establiments, activitats, etc.

EIX 6. Abordatge diferencial: Infància al centre:

 • Evitar l’escletxa digital de les famílies nombroses, donar-los suport per tenir equipament suficient.
 • Afavorir la conciliació i l’atenció dels infants: suport per a famílies nombroses en situació de dificultat per atendre als seus fills i filles.
 • Establir un suport específic per naixement: les caixes bebé (baby-box) que es fan a ciutats de Dinamarca són un bon model.
 • Promoure l’us dels bancs d’intercanvi de material per a infants de 0 a 3 anys (com el que ja fem a FANOC).

EIX 7. Acords interinstitucionals.

 • Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa Europea de Municipis Family-Friendly (www.elfac.org/the-network), la seu de la qual tenim precisament establida a aquesta ciutat.
 • Establir un área de família que faci un informe de l’impacte familiar de totes les mesures de les diferentes àrees previ a la seva aprovació (similar al d’impacte mediambiental).

La tercera reunió tindrà lloc l’11 de juny. Podeu trobar més informació a aquesta web.

Feu un comentari