Famílies nombroses: Tràmits necessaris davant de la mort d’un familiar

La pèrdua d’un familiar és potser la vivència més trista i punyent per la qual en algun moment lamentablement tindrem o hem hagut de passar.

Aquestes situacions sempre vénen acompanyades de diferents tràmits que caldrà gestionar en uns terminis de temps determinats.

Des de la Generalitat ens informen i o recomanen dels següents tràmits o documentació: https://web.gencat.cat/es/situacions-de-vida/familia/mor-familiar/

Certificat mèdic de defunció que ho facilita el metge.
Certificat de defunció que s’aconsegueix inscrivint la mort al registre civil i que servirà per a la resta de gestions. Aquest tràmit normalment el fa la funerària.
Llicència d’enterrament que es facilita una vegada inscrita la defunció al registre civil. Sense aquesta llicència no es pot procedir a l’enterrament.
Assegurança de defunció: en cas de tenir-ne cal presentar la certificació de l’assegurança a l’empresa funerària per poder cobrir tots o part dels costos de l’enterrament.
Certificat d’actes d’últimes voluntats: es pot sol·licitar passats 15 dies de la mort i acredita si el difunt/a tenia testament reglat davant notari.
Testament: Si hi ha testament se n’haurà de sol·licitar una còpia al notari i si no hi ha testament s’haurà de fer una acta de declaració d’hereus davant de notari per poder procedir al repartiment de l’herència.

Després de la mort, en aquest cas d’un dels pares, hi ha algunes prestacions associades.

Viduïtat: Molt s’ha parlat darrerament dels requisits a complir per poder accedir a la prestació per viduïtat com és el cas de ser necessari o no estar casats o legalment inscrits com a parella de fet. Des del març del 2022 s’ha ratificat que per poder accedir a una pensió de viduïtat és imprescindible demostrar matrimoni i/o certificat d’inscripció al registre de parelles de fet com a mínim des dels dos darrers anys abans de la mort.
Orfandat: A percebre fins als 21 anys o més en cas de discapacitat a favor dels fills.
Auxili per defunció: És una ajuda per fer front a les despeses del sepeli.
Subsidi a favor de familiars: Per a fills i germans que hagin conviscut i hagin tingut dependència econòmicament del difunt com a mínim els 2 darrers anys abans de la mort.

Famílies nombroses: en cas de ser família nombrosa i passar per una defunció a la unitat familiar, aquesta tindrà un període màxim de fins a tres mesos per informar de la mort a la Generalitat i renovar el carnet de família nombrosa. Això es farà mitjançant la sol·licitud de renovació del títol a què s’adjuntarà el certificat de defunció: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa?moda=2
El pare o la mare vidu/da amb dos fills, a partir d’aquest moment, per llei, també es pot considerar família nombrosa i sol·licitar l’acreditació oficial: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa?moda=1 això us permetrà accedir als beneficis associats els quals podreu consultar en aquesta guía realitzada per Fanoc o el Departamento de la Generalitat  especialitzat en Famílies nombroses.

Si teniu alguna pregunta al respecte no dubteu a contactar amb FANOC.

Feu un comentari