Famílies nombroses denuncien a l’Aerobús per no fer els descomptes al col·lectiu que marca la legislació

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha presentat una denúncia davant l’Agència Catalana de Consum i una altra davant el Síndic de Greuges de Catalunya contra la companyia SGTM SL, que gestiona l’Aerobús de Barcelona, i contra l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que és qui atorga la concessió, per l’incompliment reiterat a aplicar els descomptes per a famílies nombroses que preveu la legislació per als recorreguts interurbans de transport en carretera.

FANOC va presentar una reclamació per escrit al juliol de 2018 a causa de les reiterades queixes per part de famílies nombroses usuàries del servei d’aquest popular servei de transport a l’aeroport de Barcelona. La companyia SGTM va al·legar que no intervenia en les tarifes, ja que eren decisió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’associació va presentar també una reclamació a AMB que en data d’avui no ha estat  resposta per escrit, encara que des dels seus serveis jurídics els van assegurar per telèfon que els descomptes estarien inclosos en la nova adjudicació que s’anava a realitzar a la fi de l’any 2018, la qual cosa no s’ha complert.

L’Associació FANOC recomana a les famílies nombroses que facin ús de l’Aerobús que conservin els seus bitllets per després poder reclamar a l’empresa la devolució dels imports cobrats de més.

Les famílies nombroses de categoria general (tres o quatre fills) tenen dret al 20% de descompte sobre la tarifa, i les de categoria especial tenen el 50% de descompte, segons la Llei 40/2003 de Protecció a Famílies Nombroses, que va desenvolupar després el decret 139/2010 sobre beneficis per a les famílies nombroses i monoparentals en el preu del transport públic de viatges per carretera i ferrocarril, de la Generalitat de Catalunya.

Feu un comentari