Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) rebutja la supressió del títol de família nombrosa que proposa el Govern espanyol

FANOC inicia una recollida de signatures, i anuncia mobilitzacions de famílies per a protestar i frenar aquest avantprojecte de llei

Signa aquí contra la supressió del concepte de família nombrosa

Les famílies nombroses no són totes “famílies problemàtiques”. El que FANOC reclama és que no se les penalitzi pel fet de tenir més fills i que es reconegui la seva aportació al sistema de benestar i al futur de la societat, amb mesures específiques per tenir més fills en la llar.

Les famílies nombroses ens sentim enganyades amb l’avantprojecte de llei de diversitat familiar, que deia que anava a millorar les prestacions a aquestes llars, i no sols no millora res de l’existent, sinó que a més suprimeix la condició legal de família nombrosa, la qual cosa invisibilitza encara més a totes aquestes famílies.

Incloure legalment a totes les famílies nombroses, juntament amb moltes altres i diferents situacions familiars, en un carnet oficial anomenat “famílies amb majors necessitats per a la criança” estigmatitza a tot aquest col·lectiu i obre la porta a la seva discriminació. En totes les famílies pot haver-hi moments de majors dificultats per a la criança, no és una cosa ‘pròpia’ per ser família nombrosa.

El Govern pretén així ficar en un mateix sac, i oferir exactament les mateixes solucions, a situacions molt diferents, en comptes d’oferir solucions específiques per a les necessitats de cada tipus de llar, la qual cosa estem segurs que agreujarà encara més la pobresa i el risc d’exclusió social de les llars espanyoles.

Per això, FANOC demana a tots els grups polítics que durant la tramitació parlamentària de l’avantprojecte de la Llei de diversitat familiar, que el consell de ministres va aprovar fa uns dies, es modifiqui el text per a mantenir el títol de família nombrosa i accedir així a prestacions específiques per a aquestes llars. Unes mesures a més que aquest avantprojecte de llei no millora en res, per la qual cosa hauran d’incloure’s noves mesures de suport a les famílies nombroses durant la seva tramitació.

D’altra banda, FANOC demana que en la llei es reculli la creació d’un Títol de Família Monoparental per a les llars d’aquest tipus amb un o dos fills. Amb la nova llei, les famílies monoparentals amb un fill (unes 70.000 llars) queden fora de les ajudes. La millor solució seria la creació d’aquest Títol estatal de Monoparental, que ja fa un temps han posat en marxa diverses comunitats autònomes, com Catalunya. I així s’atén aquestes llars amb mesures específiques adaptades a les seves necessitats. El mateix que a les llars nombroses amb el títol de família nombrosa.

Respecte a les llars amb fills en general l’avantprojecte de llei hauria d’aprovar d’una vegada per sempre una prestació universal per fill a càrrec, com reclamem fa anys totes les organitzacions d’infància i de família, i com tenen tots els països europeus del nostre entorn. És una vergonya que a Espanya aquesta prestació només es destini per a famílies amb ingressos baixíssims, i consisteixi en un ridícul import de 24,5 euros per fill al mes.

FANOC demana a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el govern espanyol suprimeixi finalment el títol de família nombrosa, Catalunya el mantingui com un títol propi, juntament amb el ja existent de monoparental.

FANOC ha presentat aquestes propostes a l’avantprojecte de llei en la web que el Ministeri de Drets Socials ha obert per al període d’exposició pública, que finalitza el 27 de desembre de 2022. Poden fer aportacions tant persones com ciutadans en aquesta adreça.

1 comentari a “Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) rebutja la supressió del títol de família nombrosa que proposa el Govern espanyol”

Feu un comentari