La meitat de les famílies nombroses a Catalunya s’ha vist afectada per la crisi, però un terç d’elles no ha pogut accedir als ajuts

La pandèmia ha tingut conseqüències sobre l’ocupació i l’economia en el 45% d’aquestes llars i un 55% ha patit una reducció d’ingressos

FANOC denuncia que els requisits i nivell de renda de les ajudes no s’ajusten a la realitat de les famílies nombroses, que es queden al marge: només el 15% s’ha acollit a alguna de les mesures extraordinàries

La crisi provocada pel coronavirus ha tingut un impacte directe en l’economia de la meitat de les famílies nombroses: el 45% d’elles ha vist afectada la seva situació laboral o econòmica per la pandèmia i un 55% ha patit una reducció d’ingressos.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) amb el suport de el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la participació de l’empresa demoscòpica GAD3, per conèixer l’impacte de la crisi en les famílies nombroses. L’estudi s’ha basat en més de 4.000 enquestes realitzades a famílies nombroses de tot Espanya, entre elles 482 de Catalunya, en relació amb la seva situació econòmica i laboral abans i després de declarar-se la pandèmia, a més d’altres qüestions relacionades amb la crisi, com la conciliació, ajudes a les que han accedit o com han viscut la pròpia malaltia i el confinament. (Accedir a l’Estudi complet aquí).

En matèria d’ocupació, la crisi de la Covid-19 ha afectat un percentatge elevat de famílies. Catalunya és una de les comunitats autònomes on la crisi ha afectat més econòmicament a les famílies, ja que un 61% dels ingressos de la família s’han reduït. En concret, un 22,6% d’aquestes llars ha patit un ERTE i a un 16,4% li han retallat els ingressos a causa de la situació de la seva empresa; el mateix que a un 6,4% de les famílies, que també han vist reduïda la seva nòmina, si s’escau, per reducció de jornada. Pitjor situació ha tingut el 3,9% d’aquestes llars que s’ha quedat a l’atur enmig de la crisi i un altre 4,1%, que ha hagut de tancar el seu negoci per culpa de la pandèmia.

En termes generals, la meitat de les famílies nombroses (55%) s’ha vist afectada econòmica o laboralment per la crisi del Covid-19, però són molt poques les que han pogut comptar amb els ajuts de govern: un 42% de les famílies nombroses no ha necessitat acollir-se a elles, però de la resta, només un 15% ha pogut optar a alguna de les mesures extraordinàries aprovades pel Govern, mentre que un terç (33,3%) s’ha quedat fora de les ajudes per no complir els requisits (22,2%) o per superar el límit d’ingressos establert per a l’accés a les prestacions (12,1%).

Segons FANOC, “aquestes dades posen de manifest una realitat que ja veníem denunciant des de les primeres mesures aprovades tant pel Govern com per la Generalitat de Catalunya, i és que a l’hora d’establir els criteris d’accés no se sol tenir en compte la realitat d’aquestes llars, no es pensa en la seva grandària i en les seves necessitats i es fixen límits de renda que són massa baixos per a una família que té un mínim de 3 fills, de manera que una majoria d’aquestes llars queda sempre fora de les ajudes “, explica Raúl Sanchez, director de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.

A Catalunya, de les famílies que sí que han pogut acollir-se a una de les mesures extraordinàries ha demanat la moratòria d’hipoteca (5%) i ajudes per a lloguer (3,7%) i un 3,8%, l’ajornament de pagaments a la Seguretat Social, i un 2% van demanar l’Ingrés Mínim Vital.

Mida dels habitatges

En l’estudi s’ha analitzat altres aspectes de la crisi, com la pròpia malaltia, que ha afectat un 11,4% de les llars catalanes en què hi ha hagut algun familiar amb el virus i un 20% d’ells han requerit hospitalització. El 54,5% ho ha passat a casa seguint les recomanacions mèdiques i un 25,5% a casa, tot i que sense poder seguir les indicacions, segurament per una qüestió de logística i espai, ja que en una casa amb moltes persones és més difícil mantenir les distàncies de seguretat, comptar amb una habitació i bany d’ús privat, etc.

Precisament sobre els habitatges, l’enquesta posa de manifest que les famílies nombroses resideixen en cases molt ajustades en quant a grandària: el 62,5% viu en menys de 120m2 i a Catalunya un 39,8%, entre 70 i 100 metres. A més, en aquesta comunitat un 32% ha passat el confinament en habitatges sense espai exterior, com un jardí o terrassa.

El mateix confinament ha estat una de les coses que més ha angoixat a les famílies nombroses durant la crisi, segons el 44,8% dels enquestats, encara que al capdavant de les qüestions que més els han tret la son en els últims mesos a les famílies catalanes està la por a la malaltia (54,6%) i la part econòmica (51,2%), seguit de no poder estar amb la gent gran (42,5%) i que els nens no poguessin sortir al carrer ( 36,5%) i teletreballar amb els nens a casa (40,9%).

Mesures de suport a la conciliació

En relació amb la conciliació, un dels assumptes que ha portat de cap a les famílies durant la crisi, un 28% dels enquestats reconeix que li resulta difícil compatibilitzar el treball amb la cura dels nens i un 30% han hagut de demanar a la seva empresa major flexibilitat horària per poder compaginar les dues coses. Davant d’elles, un 18% reconeix que el que ha fet ha estat “adaptar-se a la nova situació” i moltes altres famílies no han tingut problemes per conciliar per haver-se quedat sense feina; només un 3,9% dels enquestats ha demanat reducció de jornada, una mesura que les empreses havien d’acceptar però que porta aparellada la consegüent reducció de salari del treballador.

Les famílies tenen clar que, en la situació actual, s’haurien d’establir mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar. Concretament a Catalunya la majoria dels enquestats, un 24,9% demana l’obertura de col·legis per a menors de 15 anys i llars d’infants a partir de juny i juliol, i un 22,8% els agradaria que s’estableixi una prestació per a persones que realitzen el treball no remunerat a la llar (cura de fills, dependents, etc.).

Les famílies nombroses a Catalunya demanen també que s’impliquin les empreses pel que fa a les jornades laborals, que s’han d’adaptar a les necessitats actuals. En aquest sentit, més de la meitat de les famílies catalanes creu que s’haurien de racionalitzar els horaris (el 56,8%) i donar més facilitats per teletreballar (un 51,5%) i només un 5,4%, considera que s’hauria de tornar a les jornades de treball d’abans de la pandèmia.

Perfil de les famílies nombroses a Catalunya

L’estudi s’ha basat en les 4.500 enquestes realitzades a famílies nombroses de tot Espanya, d’elles 482 són de Catalunya, que ha inclòs dades bàsiques sobre el perfil econòmic i social d’aquestes famílies per elaborar la radiografia del col·lectiu. Segons l’estudi, la família nombrosa tipus en està formada per una parella amb 3 fills (69,2%). Altres dades de l’enquesta sobre la composició familiar d’aquestes llars apunten a que a Catalunya el 19,1% d’ells té algun membre amb discapacitat o dependència, el 19% ha tingut un part múltiple i el 6,6% són monoparentals.

A Catalunya la mitjana de fills per família és de 3,2 que juntament amb País Basc i Castella-la Manxa conformen les comunitats autònomes amb la mitjana més baixa. A més la proporció de llars compostes per 1 o dos fills a Catalunya supera en més de tres punts la mitjana nacional.

 

Conseqüències de la crisi del Covid19, font: Estudi realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) 

 

Feu un comentari