El 83% de les famílies nombroses de Catalunya opinen que les taxes i impostos municipals penalitzen els qui tenen més fills

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) denúncia que les ordenances aprovades pels municipis per a 2020 han retallat les ajudes a aquest col·lectiu

En l’enquesta que FANOC va realitzar entre les famílies nombroses de Catalunya de desembre a gener els preguntava sí que consideraven que les noves ordenances que regulen els impostos i taxes municipals les penalitzen perquè no tenen en compte el nombre de membres en la llar, o a l’inrevés, sí que tenen en compte aquesta circumstància per a establir bonificacions o ajudes específiques i per tant han millorat el tracte a aquestes famílies. El 83% es van considerar penalitzades i que el tracte fiscal a les famílies nombroses havia empitjorat.

La majoria de respostes denunciaven que els ajuntaments han anat retallant progressivament les ajudes existents en introduir criteris que han anat reduint cada vegada més el nombre de beneficiaris. Els ajuntaments han usat per a aquest propòsit la introducció de requisits cada vegada més restrictius, reduint el valor cadastral dels habitatges i els ingressos mínims de les famílies per a poder accedir a aquests beneficis.

L’Impost de Béns immobles (IBI) és el que més ha sofert retallades per a les famílies nombroses, que han vist desaparèixer bonificacions a les quals tenien dret, que anaven des del 70% al 25%, la qual cosa suposa en molts casos pagar uns centenars més d’euros a l’any.

Per a Raul Sanchez, director de FANOC, “Catalunya sempre havia estat capdavantera en polítiques de suport a les famílies i des de la crisi estem anant cap enrera a passes gegants. Els qui més ho paguen són les famílies amb més càrregues, com són les nombroses, que necessiten un habitatge més gran, un vehicle més gran, tenen més despesa en productes bàsics infantils, etc.”.

FANOC recorda que en els últims informes de FOESSA (Càritas), s’assenyalava que les famílies nombroses eren les llars amb major risc de pobresa infantil a Catalunya, molt seguides per les monoparentals. Per a l’associació de famílies nombroses, la generalització de les retallades a les bonificacions per a aquest col·lectiu en l’àmbit municipal portarà com a conseqüència un empobriment, i per tant un important augment de la despesa en ajudes socials.

FANOC es reunirà amb les associacions representatives dels municipis de Catalunya per a demanar-los que facin una campanya pedagògica per a recordar als municipis que poden fer polítiques importants d’ajuda a les famílies amb més fills en els impostos, taxes municipals i preus públics, com poden ser l’IBI, els preus de guarderia, activitats extraescolars o les taxes d’escombraries, per exemple. També els animarà a formar part de la Xarxa Europea de Municipis ‘Family-Friendly’, de la qual FANOC és una de les entitats impulsores, per a intercanviar bones pràctiques amb altres municipis europeus.

La natalitat a Catalunya va descendir el 5,4% en 2019, segons les dades del IDESCAT, i té ja creixement negatiu, és a dir, hi ha més morts que naixements. Per aquest motiu FANOC fa una crida als poders públics de Catalunya per a impulsar polítiques de suport a les famílies i als qui desitgin tenir fills.

Per al director de l’associació, Raúl Sánchez, “Estem en una emergència demogràfica per la qual cosa urgeix desenvolupar polítiques familiars. A Catalunya no tenim des de fa any suficients naixements per a assegurar el reemplaçament generacional; si no posem ja remei, al mig termini generarà un empobriment generalitzat del país, tenint en compte a més l’envelliment accelerat de la nostra població”.

 

X