Dia Internacional de les Famílies: FANOC demana restablir a Catalunya la prestació universal pels infants a càrrec i que es cumpleixi la llei en els descomptes per famílies nombroses en el transport

Des de l’any 2003 fins el 2011 totes les famílies de Catalunya amb fills de 0 a 3 anys van rebre una prestació anual per fill a càrrec d’uns 650 euros. En el cas de les famílies nombroses i monoparentals l’import pujava fins els 745 per a tots els infants fins als 6 anys d’edat. Aquesta ajuda que va quedar congelada l’any 2010 i al juliol del 2011 es va suprimir, deixant un deute per pagar a milers de famílies catalanes, que no s’ha finalitzat de pagar fins al 2016, cinc anys després.

Des de llavors només s’ha mantingut una ajuda per naixement, i actualment, condicionada a una renda familiar amb uns llindars molt baixos: per exemple, una família amb dos fills que ingressi més de 16.000 euros bruts a l’any ja queda fora de l’ajuda. Des de la supressió de la ajuda universal per infant les taxes de pobresa infantil han anat creixent a Catalunya, de manera especialment greu entre les famílies nombroses i monoparentals, tal com han destacat els darrers informes del Síndic de Greuges, Caritas, Save the Children o UNICEF. Segons aquests informes, actualment la inversió en polítiques d’infància a Catalunya és de tan sols el 0,9% del PIB, menys de la meitat que la mitjana europea (2,2%).

Per  FANOC, és necessari i urgent que es restableixi l’ajuda universal que ja existia, i es recuperi la inversió en suport a les famílies. Segons el seu director executiu, Raul Sanchez, “Hi ha una absència de les polítiques familiars en l’agenda pública de Catalunya que fa arribar a les famílies el missatge de que tenir infants no té valor social, i això és molt greu “. FANOC reclama fer de Catalunya un país amigable per a les famílies.

Per altra banda, FANOC ha demanat que s’apliqui el descompte de família nombrosa a l’Aerobús i en el bitllet per anar a l’aeroport en metro que de moment no s’aplica en cap dels dos casos.

Segons la llei de família nombrosa, en tots els recorreguts interurbans de transport per carretera o ferrocarrils s’ha d’aplicar un 20% de descompte per a les famílies nombroses de categoria general i un 50% de descompte per la categoria especial. FANOC considera que tan en l’Aerobús com en el bitllet per anar a l’aeroport en metro, s’hauria d’aplicar aquests descomptes. Per aquest motiu, FANOC va escriure fa quatre mesos al serveis jurídics de l’Aerobús per demanar que s’apliqui aquest descompte i va rebre una resposta de paraula dient que en la renovació del contracte s’introduiria aquesta obligació a l’adjudicatari.  Tanmateix, han passat uns mesos i el descompte segueix sense aplicar-se.

Segons Raúl Sanchez, director de FANOC: “aquest descompte és obligatori per llei i per aquest motiu  FANOC  farà les reclamacions pertinents perquè aquest descompte s’apliqui de manera immediata i també farà les gestions amb la direcció del metro perquè s’introdueixi el descompte en les tarifes per anar a l’aeroport. Són petites coses que ajuden a construir una cultura per a donar suport a les famílies nombroses”.

Feu un comentari