Com pot afectar una separació al títol de família nombrosa?

Ens arriben moltes consultes amb relació al títol de Família nombrosa en cas de separació i hem pensat que aquesta informació us pot interessar.

Per ara, està pendent de tramitació un avantprojecte de llei de suport a les famílies que permetrà que en cas de separació i custodia compartida els dos progenitors mantinguin el títol: “En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida permitir que el título de familia numerosa lo ostente el padre y la madre, con objeto de que puedan acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa (pag. 86)”. Però per ara la situació és la següent:
Un cop la unitat familiar se separa es creen dues de diferents i actualment només una de les dues pot optar al títol de família nombrosa, ja que cap persona, per ara, pot estar en dos títols al mateix temps.

Com ja hem comentat altres vegades els pares separats hauran d’acordar qui dels dos es queda amb el títol i en cas de no arribar a un acord, l’Administració donarà preferència al pare o a la mare amb els fills empadronats a casa seva. Us recordem que per a canviar l’empadronament d’un fill o filla és necessari la signatura d’ambdós progenitors. Podeu consultar el tràmit a l’ajuntament del vostre municipi.

El que sí que és possible, i a més recomanable, és compartir el títol cada dos anys mitjançant un acord.  Aquí us deixem un model facilitat per la Generalitat.

Els fills són membres d’una família nombrosa i són titulars d’un carnet individual que els acredita com a membres d’una família nombrosa en tot moment ja estiguin amb un progenitor o amb un altre. És per aquest motiu que no és lícit que un progenitor privi al seu fill o filla del títol de família nombrosa quan estan amb l’exparella.

En aquests casos la Generalitat posa a disposició la possibilitat de demanar un duplicat del títol dels fills. Tota la informació la trobareu aquí.

Tanmateix, en cas que un fill o filla opti a un descompte, per exemple a la universitat o al transport, aquest descompte s’aplica directament al fill o filla, no als progenitors, amb la qual cosa en cas d’haver d’abonar algun pagament, aquest s’haurà de repartir entre els pares en proporció tal com dicti la sentència de separació. En cas de custòdia compartida, per exemple, al 50% a no ser que un dels pares s’ofereixi a fer una aportació major de forma desinteressada.

No dubteu a contactar amb nosaltres pels canals habituals per a fer-nos arribar les vostres consultes.

Feu un comentari