Barcelona modifica la zona de baixes emissions i discrimina de nou a les famílies nombroses

Davant un possible nou cop de la justícia, el consistori barceloní va anunciar aquest dimarts 4 d’octubre una proposta de modificació de l’ordenança municipal que regula les restriccions. El text proposar facilitar autoritzacions anuals als titulars que acreditin uns ingressos anuals inferiors a dues vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM).

L’Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat esperen resposta als seus recursos contra la sentència del TSJC que anula la zona de baixes emissions (ZBE) pels seus defectes, entre d’altres en resposta al recurs de FANOC per no atendre les necessitats de les famílies nombroses, Davant la possible confirmació de la sentència, l’Ajuntament s’ha afanyat en proposar canvis a l’ordenança que regula la ZBE.

Segons explica l’ajuntament de Barcelona al seu web “la ZBE s’actualitza amb millores socials i facilitats per a l’ús ocasional dels vehicles”.  Pel que respecta a les reclamacions de FANOC per a no perjudicar a les famílies nombroses, segons el seu director, Raul Sanchez “cal a dir que encara estem esperant encara que ens truqui algú de l’ajuntament per trobar una solució satisfactòria per a tots. És sorprenent que sense cap diàleg amb els afectats proposin ara unes modificacions per ‘aparentar’ que introdueixen mesures per mitigar l’impacte social i económic en les famílies”.

Quines són aquestes mesures socials? El que proposa ara l’ajuntament de Barcelona és el següent:

Autoritzacions anuals:

Els titulars de vehicles contaminants podran accedir a la ZBE durant l’any si acrediten uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau. Per exemple, tenint en compte que el 2022 l’IPREM és de 579 euros mensuals, una persona que visqui sola haurà de cobrar un màxim de 1.158 euros al mes per obtenir l’autorització anual.

Quan la unitat familiar sigui de dues persones, el límit serà l’IPREM multiplicat per 2,5; quan sigui de tres, es multiplicarà per 2,9, i quan sigui de quatre o més persones, per 3,3. “

L’IPREM al 2022 és de  8.106,28 euros anuals. La baremació que proposa l’ajuntament només arriba fins a les llars amb quatre persones, que hauran d’acreditar ingresos inferiors a 26.750 euros a l’any per a poder circular per la ciutat. Les llars amb més de quatre persones ja no tenen cap baremació, i s’han d’adaptar al mateix previst per al de quatre persones. És a dir, una família amb set fills, per exemple, haurà de tenir ingresos inferiors a 26.750 euros a l’any, el que vol dir només 2.972 euros /any per persona.

“¿Es pot viure amb aquest barem i a més tenir un vehicle?”, es pregunta Raul Sanchez, director de FANOC, que denuncia “que per a l’ajuntament de Barcelona, segons aquesta baremació que fa fins a només quatre membres, les famílies nombroses no existeixen, malgrat que la Generalitat acrediti més de 28.000 famílies a Barcelona amb el títol de família nombrosa, és a dir, uns 145.000 ciutadans i ciutadanes de Barcelona que viuen en una família nombrosa són ignorats per aquestes modificacions de la ZBE, que ens volen vendre com a socials”.

FANOC demana a l’Ajuntament de Barcelona “incorporar en la ordenança reguladora de la ZBE mesures per amortiguar l’impacte en les famílies nombroses, que necessiten vehicles més grans i per tant més costosos, amb baremacions que incorporin tots els membres de l’unitat familiar, i introduïnt criteris com ‘la contaminació per càpita’, per a no discriminar ni excloure ningú, com passa ara amb la mesura que vol aprovar”.

 

Feu un comentari