Avui comença la campanya de la renda 2020

Avui comença la campanya de la renda 2020 i des FANOC volem ajudar-te, per això hem recollit totes les informacions que us poden ajudar a realitzar-la al costat de les deduccions que afecten a les famílies nombroses. Pots veure-ho a continuació:

Calendari: https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_campanas_/_comp_renta/_calendario__calendario_de_la_campana_renta/_calendario__calendario_de_la_campana_renta.shtml

 • 03-03-2021 Obtenció del número de referència
 • 24-03-2021 Subscripció a l’APP “Agència Tributària”. Consulta de dades fiscals
 • 07-04-2021 Inici de la presentació de declaracions de Renda i Patrimoni 2020 per Internet
 • 04-05-2021 Inici sol·licitud de cita prèvia per a atenció telefònica Pla “Li Cridem”
 • 06-05-2021 Inici atenció telefònica confecció de declaracions Pla “Li Cridem”
 • 27-05-2021 Inici sol·licitud de cita prèvia per a atenció presencial
 • 02-06-2021 Inici atenció presencial confecció de declaracions
 • 25-06-2021 Data límit domiciliació bancària
 • 29-06-2021 Últim dia per a sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines
 • 30-06-2021 Últim dia per a presentar declaracions de Renda 2020 i de Patrimoni 2020
 • 05-11-2021 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini

Us recordem algunes deduccions a tenir en compte:

 • Deducció anual per família nombrosa: 1.200 euros si és de categoria general i de 2.400 per a les de categoria especial, amb un increment de 600 euros anuals per fill de més en cada categoria (per exemple, 1.800 euros per 4 fills) i 3.000 per a 6 fills), quantitats que en tots els casos es poden deduir en la declaració anual d’IRPF o percebre de forma avançada mensualment a raó de 100 o 150 euros/mes. Per a família monoparental sense dret a percebre anualitat per aliments, existeix una deducció similar de 1.200 €, compatible amb l’anterior.

https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/ayuda/modelos__procedimientos_y_servicios/ayuda_modelo_143/informacion_general/esquema_de_la_deduccion.shtml#:~:*text=Família%*20numerosa%3A%201.200%*20euros%*20anuales,euros%*20anuales%*20por%*20cada%*20ascendiente.

 

En el cas de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat, podran aplicar-se una deducció de 1.200 euros per cada descendent i el mateix en el cas d’ascendent amb discapacitat, compatibles amb les anteriors en el cas que els correspongui (per exemple, si es tenen 2 fills i un d’ells té discapacitat). Per a més informació sobre les deduccions d’àmbit estatal per discapacitat, consultar la informació de l’Agència Tributària aquí: https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/_segmentos_/ciudadanos/discapacitados/discapacitados.shtml.

 

Cada família presenta una situació particular per això a manera de resum de consulta us adjuntem la següent notícia: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/06/economia/1617689617_542232.html?id_externo_rsoc=tw_cc

Per a més informació: https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/renta.shtml , https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/ayuda/20presentacion/100.shtml o consulteu al vostre gestor habitual.

X