Afers Socials crea un mapa de recursos en criança positiva a Catalunya

Es pot accedir al Mapa aquí

Des del Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat la recollida i sistematització de recursos i experiències en criança (parentalitat) positiva que, amb caràcter transversal i preventiu, puguin oferir a totes les famílies suport i acompanyament en la seva tasca educativa i puguin, alhora, reduir les situacions de risc social i vulnerabilitat. La recollida d’aquests recursos ha permès la creació d’un mapa que neix amb la voluntat d’anar creixent i actualitzar-se contínuament.

Què és la criança positiva?

Segons la Recomanació 19 aprovada pel Consell d’Europa, la criança (parentalitat) positiva és “el comportament dels pares i les mares que s’estableix en l’interès superior de l’infant i que vetlla per la seva cura i pel desenvolupament de les seves capacitats, evitant la violència i donant-li reconeixement, i orientant-lo d’acord amb uns límits establerts que permetin el seu creixement com a persona”.

Els pares i les mares que eduquen a partir de la criança positiva tenen cura, potencien, guien i reconeixen els seus fills i filles

Gràcies al suport i la corresponsabilització de diferents institucions i entitats públiques o privades, s’estan impulsant nombrosos recursos, serveis o actuacions de suport a les famílies i, específicament, a les seves funcions parentals. La majoria d’aquests recursos ofereixen tallers i dinàmiques grupals, conduïts per professionals experts, i tenen la finalitat de compartir experiències entre pares i mares, parlar sobre temes educatius, fomentar la reflexió i promoure millores en els models educatius parentals.

Nombrosos estudis nacionals i internacionals han mostrat com el capital social de les famílies, en forma d’habilitats de criança i cura, comunicació i seguiment, diàleg, resolució de conflictes, transmissió de normes i hàbits, ús de temps compartit, etc., és un factor essencial per millorar les condicions de vida dels infants i adolescents en àmbits com la salut, l’educació i l’aprenentatge, el desenvolupament cognitiu i emocional, i, en definitiva, per lluitar contra els riscos de vulnerabilitat i exclusió.

Feu un comentari