14F: Les 141.000 famílies nombroses de Catalunya, pràcticament desaparegudes dels programes electorals

Malgrat que les famílies nombroses tinguin la proporció més gran d’infants en risc d’exclusió social i la greu crisi de natalitat que pateix Catalunya

Com ha destacat el darrer informe de FOESSA sobre pobresa infantil, la presència de menors en la llar incrementa el risc de caure en exclusió. En l’actual escenari el 21% de les llars amb menors a càrrec es troben en situació d’exclusió (el 16% en les llars sense menors), i aquesta xifra s’eleva fins al 28% quan es tracta d’una llar monoparental i al 33% si parlem de famílies nombroses.

Actualment la Generalitat té registrades 141.000 famílies a Catalunya amb el títol oficial de família nombrosa, el que correspon a uns 740.000 catalans i catalanes que formen part d’una família nombrosa.

Hem analitzat els programes per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer, per a saber quines propostes fan els candidats dirigides a les famílies nombroses. Ens hem basat en els programes electorals recollits per beteve.cat

Aquests són els resultats:

CIUTADANSAprovarem una Llei de Suport i Diversitat Familiar adaptada a la realitat de la nostra societat i als diferents models de família. Contemplarem mesures de suport dirigides a atendre les necessitats específiques de tots els models de família, incloses aquelles que puguin estar exposades a situacions de vulnerabilitat, com ara les famílies nombroses, les monoparentals o les LGTBI. Extendrem la consideració de famílies nombroses de categoria especial a Catalunya totes aquelles que tinguin quatre o més fills. La categoria especial no es perdrà tot i que algun dels fills o menors deixi de reunir els requisits exigits per a la concessió d’aquest títol. També garantirem el reconeixement com a família nombrosa a Catalunya els ascendents que siguin parella de fet.

Mira el programa de Ciutadans

 

JUNTSXCAT – Cap mesura específica per a les famílies nombroses.

Es poden entendre incloses en aquesta proposta: Crearem un nou Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-2025 amb noves mesures transversals per tal d’esdevenir un país amb recursos equiparables als estàndards europeus en polítiques familiars. Proposarem una nova Llei de suport a les famílies per tal de crear un nou marc jurídic i de polítiques de suport, foment i protecció. Com també per afavorir la conciliació, millorar la qualitat de vida i el benestar, reconèixer la pluralitat i diversitat de formes de família existents, atendre les necessitats específiques dels diferents models de família i incorporar una perspectiva familiar transversal al conjunt d’actuacions públiques.

Mira el programa de JuntsXCat

 

PDeCAT

Cap mesura específica per a famílies nombroses.

Mira el programa del PDeCAT

 

ERC

Cap mesura específica per a les famílies nombroses

Mira el programa d’ERC

 

PSC

Cap mesura específica per a les famílies nombroses

Mira el programa del PSC

 

ECP

Cap mesura específica per a les famílies nombroses

Mira el programa de En Comú Podem

 

CUP-GUANYEM

Cap mesura específica per a les famílies nombroses

Mira el programa de les CUP

 

PPC

Bonificacions IRPF. A través de bonificacions, disminuirem la càrrega fiscal sobre famílies nombroses, despeses en llar d’infants, llibres de text, aprenentatge extraescolar de llengües estrangeres, despeses en cobertures sanitàries o incrementar la deducció pel lloguer d’habitatge habitual de joves i famílies nombroses.

Mira el programa del PPC

 

VOX

Deducciones concretas para familias numerosas

Mira el programa de VOX

 

X