Vam consultar a l’Agència Tributària els retards en el pagament anticipat de la deducció per família nombrosa: Aquesta és la resposta

Si ets família nombrosa i estàs patint retards en la percepció de l’abonament anticipat de la deducció fiscal que hi ha per aquestes famílies, no et preocupis. Després de rebre diversos missatges de famílies que no estaven cobrant aquesta deducció, hem consultat amb l’Agència Tributària per saber a què es devia aquest ajornament en el pagament, i ens han explicat que s’ha a causa d’un problema informàtic que ja s’ha esmenat, per el que els abonaments es realitzaran en pròximes dates.

Si encara no et beneficies de la deducció per família nombrosa, pots informar-te i sol·licitar-la aquí. És una deducció fiscal de 1.200 euros per a famílies nombroses amb 3 fills, que s’incrementa en 600 euros any a partir de l’abril fill i que es pot aplicar a la Declaració de la Renda o percebre de manera anticipada, mes a mes, a l’igual que passa amb la de mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys. Més informació aquí.

Feu un comentari