Si vas reclamar el complement de paternitat en les pensions i t’ho han denegat, pots tornar a reclamar

Algunes famílies que van reclamar al febrer i principis de març el complement per paternitat en les pensions, estan rebent aquests dies la resolució denegatòria per part d’Institut Nacional de la Seguretat Social, que ha rebutjat la sol·licitud feta pels homes jubilats a partir de 2016 per rebre l’increment en la seva pensió pels fills tinguts, a l’igual que perceben des d’aquesta mateixa data les mares amb 2 o més fills.

Aquest complement a les pensions va ser aprovat pel Govern el 2015 per compensar la maternitat, incrementant la quantia de la jubilació a les dones que havien estat mares en un 5% per 2 fills; un 10% per 3 i un 15% a partir del 4t i successius fills. Al seu dia, la FEFN va demanar que s’aprovés el mateix complement per paternitat, per compensar també l’aportació dels homes que han tingut fills, però la petició no va prosperar.

No obstant això, al desembre de 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar arran d’una demanda d’un pare de Girona, i va recolzar la tesi de la FEFN, al considerar que tant les mares com els pares han de ser compensats amb el mateix complement per fills. En concret, el Tribunal europeu va dictaminar que donar només el complement per maternitat és contrari a la Directiva europea sobre igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social, ja que suposa una discriminació dels pares.

Aquesta sentència va obrir la porta a la reclamació d’aquest complement per part dels pares amb 2 o més fills que s’haguessin jubilat a partir de gener de 2016 (data en què va entrar en vigor el complement per maternitat), als quals la FEFN va animar a reclamar facilitant un model per poder fer-ho.

Aquestes reclamacions són les que ara han estat denegades per l’INSS, segons la notificació rebuda per algunes famílies, però això no suposa el final del procés, ja que és possible presentar una nova reclamació abans d’anar a la via judicial, en el termini d’un mes des de la notificació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. La FEFN facilita un model de sol·licitud per a aquells homes que vulguin seguir el procés de reclamació del seu complement de paternitat en la pensió, que suposa un increment mitjà en la pensió d’uns 60 euros, encara que en el cas de les famílies nombroses la mitjana seria de 100 euros més al mes. Descarregar el Model de reclamació aquí.

En cas que la resolució a la reclamació prèvia es denegui una altra vegada per part de l’INSS es podria presentar una demanda davant el jutjat en el termini de 30 dies.

Feu un comentari