Si tens dubtes sobre si t’afecta i com la nova factura de la llum, t’ajudem a resoldre-ho

L’1 de juny va entrar en vigor una nova factura de la llum que ha revolucionat les llars espanyoles, amb una important pujada i, sobretot, un sistema de trams de consum que l’hi posa difícil al consumidor que vulgui contenir la despesa.

Des de la seva aprovació, la nova tarifa va generar moltes crítiques, des de diverses entitats, organitzacions de consumidors i la pròpia Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), i la pressió social ha fet que finalment el Govern anunciï una baixada temporal de l’IVA de l’electricitat , que passarà del 21% al 10% per compensar l’elevada despesa que ha generat a les llars.

Al marge d’aquesta novetat que ajudarà a contenir el rebut de la llum al reduir l’IVA aplicat a aquest subministrament, hi ha moltes famílies que segueixen amb dubtes sobre el nou sistema, sobre si els afecta i com. Si és el teu cas, aquí t’expliquem alguns detalls per ajudar-te a comprendre aquesta nova i polèmica factura elèctrica:

Què és el que canvia?

Abans el consumidor podia triar la tarifa amb preu fix o discriminació horària en dos o tres trams. Amb la nova regulació, queda tot unificat en un únic peatge, anomenat 2.0 TD, amb tres trams de consum: el punta (el més car), pla, i vall (el més econòmic) per totes les llars amb contractes d’electricitat inferiors a 15 KW contractats.

Quins són els nous períodes?

El consum es diferencia en tres períodes:

Punta (el preu més car), comprès entre les 10.00 h del matí i les 14.00 h. de la tarda; i de 18.00 h de la tarda a les 22.00 h del vespre, de dilluns a divendres no festius.
Pla (un preu menys car que el període punta), comprès entre les 8.00 h i les 10.00 h del matí; i les 14.00 h i les 18.00 h de la tarda; i de 22.00 h a les 24.00 h del vespre
Vall (el més barat), comprès entre les 24.00 h de la nit i les 8.00 h del matí i tot el cap de setmana i festius inclosos.

* GRÀFIC ELABORAT PER LA COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE LA COMPETÈNCIA (CNMC)

Es pot triar dues potències en funció del consum?

Sí, abans l’usuari podia triar una única potència per al seu habitatge; en canvi, ara l’usuari podrà triar dues potències en funció del seu consum, adaptant la seva potència per al tram en què realitza major o menor consum. Es podrà triar dues potències en funció dels següents trams:

Horari punta i pla: de 08.00 h del matí a 24.00 h de la nit
Horari vall: de 24.00 h de la nit al 08.00 h del matí de dilluns a divendres no festius i dissabtes, diumenges i festius.

* GRÀFIC ELABORAT PER LA CNMC

Els usuaris podran contractar dos canvis de potències de forma gratuïta fins el 31 de maig de 2022, llevat que s’hagi de desplaçar un tècnic o hagin de contractar una potència superior a la que tenien establerta abans de l’1 de juny de 2021. Es recomana de contractar una potència superior per als horaris vall, on es pugui realitzar un major consum, i una altra potència inferior per als horaris punta i pla.

* GRÀFIC ELABORAT PER LA CNMC

Quines diferències hi ha entre el mercat regulat i el mercat lliure?

El preu de l’PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor) és la tarifa que pertany al mercat regulat, que és l’antiga TUR (tarifa d’últim recurs). Tots els components de la tarifa PVPC (entre ells, els peatges, els càrrecs, el cost del marge de la comercialitzadora, etc) estan regulats pel Govern, a excepció de el cost de l’energia, que varia en funció del preu fixat en el mercat majorista i el cost dels serveis d’ajust. Dins de la tarifa regulada PVPC, els usuaris que compleixin determinats requisits poden acollir-se a més a el Bo Social elèctric.

El mercat lliure presenta els mateixos components que el PVPC, amb l’excepció que el cost de l’energia i el marge de comercialització són lliurement establerts pel comercialitzador. El comercialitzador pot oferir un preu fix, o una tarifa plana a l’usuari a través d’ofertes / promocions o aplicar la tarifa en funció dels trams en què l’usuari realitzi el consum.

A la següent taula es mostren algunes diferències entre la tarifa regulada i el mercat lliure:

TARIFA REGULADA (PVPC)

MERCAT LLIURE

Possibilitat d’accés al bo social (descompte del 25% o 40%)

Sense accés al Bono Social

Per a potències contractades de fins a 10 kW

Sense límit de potència

L¡ofereixen només comercialitzadores de referència

Varietat de comercialitzadores

S’aplica la discriminació horària en tres trams

Poden oferir un preu estable o discriminació horària

No ofereix descomptes ni promocions

Ofereix descomptes i promocions

No té permanència

Pot oferir permanència

És millor estar acollit a el Bo Social o al mercat lliure?

En general, es recomana estar acollit al mercat regulat, i estar acollit a més al Bo Social. Amb el Bo Social els usuaris poden accedir a un descompte, en general, del 25% sobre el PVPC, aplicat en el terme de potència i el consum realitzat. En el cas de les famílies nombroses accedeixen a ell sense límit de renda. Aquest descompte augmenta al 40%, en cas de consumidors vulnerables severs. En el cas de les famílies nombroses per a l’aplicació d’aquest descompte no han de superar els seus ingressos als 2 vegades l’IPREM.

Al mercat lliure, les comercialitzadores hauran de traslladar el preu final la part del component regulat de la tarifa elèctrica. Aquests canvis s’han de comunicar per la companyia amb antelació per a aquells contractes anteriors a la nova normativa. Aquesta revisió pot comportar revisions a l’alça dels preus, més enllà de les noves tarifes dels peatges i càrrecs, de manera que es suggereix que l’usuari revisi el seu contracte elèctric, en aquells casos de consumidors acollits al mercat lliure.

Comparador d’ofertes d’electricitat i gas natural

En el següent enllaç de la CNMC (Comissió Nacional de Mercat de la Competència) l’usuari pot comprovar, a través del comparador d’ofertes d’electricitat i de gas natural, quina és l’oferta que més li convé, per a aquells consumidors que tinguin contractada baixa tensió: https://comparador.cnmc.gob.es/

Recomanacions per estalviar en la factura de la llum

Traslladar la major part del consum a les hores del període pla i vall i evitar, en la mesura del possible, el major consum en les hores punta.
Tractar de no connectar tots els electrodomèstics alhora
Contractar dues potències diferents, una potència superior per al període vall i una altra per al període punta i pla
Comparar les tarifes de mercat, incloent-hi la tarifa regulada PVPC, i acollir-se al Bo Social per a aquells usuaris que compleixin els requisits.

Feu un comentari