Si tens fills de 0 a 3 anys t’interessa la nova deducció per despeses de guarderia

Les famílies amb fills de 0 a 3 anys les mares de les quals siguin treballadores per compte propi o aliè, comptaran aquest any amb una nova deducció per despeses en guarderia o centres d’educació infantil, aprovada el 2018 per l’anterior Govern i que s’aplicarà per primera vegada en fer la declaració de l’IRPF en la pròxima campanya de la renda, entre els mesos d’abril i juny.

Els beneficiaris d’aquesta nova deducció, que no s’aplicarà a País Basc i Navarra, són les dones amb fills menors de tres anys que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Es podran deduir de la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys que acudeixi a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Les quantitats susceptibles de ser deduïdes han de correspondre a la inscripció i matrícula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació de l’infant, sempre que s’hagin produït per mesos complets. Es considera tant l’import pagat per la mare com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor, però no es tindran en compte les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la llar d’infants o centre d’educació infantil.

Les llars d’infants faciliten les dades

Les llars d’infants o centres infantils han de presentar abans del 15 de febrer una declaració informativa davant l’Agència Tributària sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat, de manera que les mares no han de fer res fins arribat el moment de fer la declaració de la Renda (abril-juny al 2019), en la qual ja podran reflectir aquesta deducció d’acord al model que s’estableixi per a això (marcar la casella corresponent que s’informarà en el seu moment). No obstant això, convé que abans del 15 de febrer les famílies es posin en contacte amb la guarderia a la qual vagin els seus fills que estan informats d’aquesta nova deducció i el procediment que han de seguir. També és aconsellable que guardin els rebuts o comprovants de tots els pagaments efectuats a l’escola infantil.

Feu un comentari