Un terç de les famílies nombroses viu amb menys de 2.000 euros i a 7 de cada 10 els costa arribar a fi de mes

Segons un estudi de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses sobre les llars amb 3 o més fills, basat en més de 1.800 enquestes en tota Espanya, de les quals 115 de famílies associades a FANOC.

Tenir 3 o més fills i uns ingressos que no superen els 2.000 euros suposa tenir dificultats per a arribar a fi de mes o haver de retallar despeses per a poder fer-ho. Així ho revela l’Estudi de les Famílies Nombroses a Espanya, elaborat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), amb enquestes a més de 1.800 famílies nombroses de diferents punts d’Espanya, que posa de manifest que una gran majoria de famílies nombroses es veu obligada a fer números i “tirar” d’estalvis propis o aliens, per a poder cobrir totes les seves necessitats.

En concret, segons l’estudi, realitzat amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, els problemes per a acabar el mes afecten 7 de cada 10 famílies nombroses, un 73%, entre les quals es troben les que afirmen directament que “tenen dificultats per a arribar a fi de mes” (31,7%), les que han de reduir el seu pressupost, retallant d’aquí o allà, que suposen un 24,5%, les que han de recórrer a estalvis o fins i tot demanar un préstec, un 12,2%, i un petit grup de famílies que compta amb un matalàs per a cobrir despeses: l’ajuda d’un familiar (4%) o d’una ONG (0,7%).

La situació té a veure amb el nivell d’ingressos d’aquestes llars, composts per una mitjana de 5 persones i en els quals majoritàriament entren dos sous (66%). La forqueta en la qual es mouen més famílies és la d’ingressos d’entre 2.500 i 3.500 euros, que perceben un 22,6% de les famílies, seguida de la d’entre 2.000 i 2.500 euros, que tenen un 17% d’aquestes llars. Enfront d’ells, gairebé un terç de les famílies, un 29,9% viu amb menys de 2.000 euros al mes, quantitat amb la qual ha de cobrir les despeses bàsiques d’alimentació, higiene, vestimenta, educació, salut, transport, etc., més habitatge i subministraments bàsics com la llum, el gas, l’aigua, etc. Precisament sobre aquest capítol, donada la contínua pujada de preus que aquests béns han experimentat, les famílies demanen descomptes en aquests subministraments bàsics, considerant que aquesta mesura seria la segona més important per a la seva llar per darrere d’augmentar la quantia de les ajudes per fill.

Complement d’ajuda a la infància

Sobre aquesta mena d’ajudes -per fill-, només un 13,4% dels enquestats s’està beneficiant del nou complement per a infància, i dels quals la reben, gairebé la meitat ja venia rebent l’antiga prestació per fill. Dels quals no han percebut aquesta “renda criança”, un 32,5% assegura que ha estat per superar el llindar de renda, un altre 32% assegura no conèixer bé aquesta ajuda i un 15,6% reconeix no haver-la demanat.

La majoria de les famílies considera que és una mesura amb “molta” o “bastant” utilitat (47,8%), encara que un 42,4% valora “poc” aquesta ajuda. Sí que hi ha major unitat de criteri a l’hora de plantejar com millorar el complement: un 63,5% de les famílies nombroses considera que s’hauria d’ampliar el llindar de renda i patrimoni, i un 22,8% demana que se simplifiqui el tràmit perquè sigui més senzill accedir a l’ajuda.

Qüestió econòmica i fills

L’econòmic està innegablement unit als fills, una decisió en la qual intervenen molts factors, però el monetari és un gran condicionant. Segons l’enquesta, més de la meitat de les famílies nombroses, el 51,9% afirma que li hauria agradat tenir més fills i un 42,4% assegura que no ho ha fet per raons econòmiques, un 24,3% apunta “altres motius” sense especificar i un 13,5% per temes de conciliació.

Les famílies nombroses se senten una mica “bestioles rares” en la societat, que creuen que els miren amb estranyesa i sense comprendre’ls per tenir tants fills. Així ho afirmen el 73,5% de les famílies, només un 5,8% creu que els altres senten enveja de la seva situació familiar, “més divertida i gratificant” i entremig hi ha un percentatge de famílies que “no saben” (14%) o creuen que la societat els percep “amb desdeny per tenir una família gran” (6,7%).

“Compartir i ser solidaris”

Al marge del que pensin els altres, les famílies nombroses tenen clares els avantatges, els valors positius que emanen d’aquesta mena de llars. En el cas dels seus fills, el 47,4% creuen que el més important és que els ajuda a desenvolupar la capacitat de compartir, el 29,5% destaca “la cura mútua” i un 27,1% considera que ser família nombrosa els afavoreix a l’hora de “ajudar als altres”.

Ocupació: salari i establidad laboral

L’estudi, elaborat a partir de més de 1.800 enquestes a famílies de tota Espanya, aporta informació sobre molts altres aspectes de la vida de les famílies nombroses, com l’ocupació i la conciliació. Aquesta última continua sent una qüestió molt important per a aquestes llars, però potser ha descendit en l’escala de qüestions de major valor al voltant d’una ocupació: avui dia, el salari i l’estabilitat laboral són la prioritat (totes dues amb un 4,2 sobre 6) seguits de la conciliació (3,8) i les mesures de suport als fills (3,2).

No obstant això, aquesta valoració canvia en funció de si responen homes o dones, ja que aquestes, mares de família nombrosa, sí que consideren la conciliació important i la situen per davant del salari. Així, per a elles les dues qüestions més importants en una ocupació són l’estabilitat (28,3%) i poder compaginar treball i família (24,6%), mentre que el salari ocupa la tercera posició (20,9%). En el cas dels pares, prioritzen estabilitat (32,3%) i salari (30,2%), deixant la conciliació en tercer lloc (12,9%).

Feu un comentari