Reunió amb la Generalitat sobre els títols de família nombrosa

El divendres 1 de març Raul Sanchez i Sandra Pachon, director i responsable de socis de FANOC respectivament, es van reunir amb Montserrat Suñol, Cap de Prestacions Económiques i Subvencions del Departament d’Afers Socials i Famílies, de qui depén la gestió dels Títols de Família Nombrosa.

Durant la reunió es va demanar des de FANOC atendre les diferents sentències que han anat sortint favorables a mantenir la categoria especial del Títol fins al darrer fill, i no convertir-la en categoria general, com es fa ara quan quedan només quatre fills amb l’edat per ser inclosos. L’objectiu és no discriminar els germans petits respecte els grans. Precisament uns dies abans havia sortit la tercera sentència favorable al manteniment de la categoria, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que se suma a les dels Tribunals d’Andalusia i de Castella i Lleó.

Des de FANOC vam demanar també si, al igual que es fa a la Comunitat de Galícia, es podria fer un certificat provisional de família nombrosa quan la mare està ja en estat, amb data de caducitat en la data probable del naixement, per poder accedir ja a alguns avantatges que es podrien perdre pels terminis, com és la preinscripció en una llar d’infants, afegint els punts per família nombrosa, per exemple.

També es va tractar de la participació del Departament en la cinquena edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya, que tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre d’aquest any 2019. I de la possibilitat de publicar estadístiques i estudis que ens permetin conèixer millor el col.lectiu de famílies nombroses, com són, com viuen i les seves necessitats específiques.

Finalment es va demanar que la Generalitat poguès aportar alguns beneficis per a les famílies nombroses d’altres països europeus que visitin Catalunya, i que disposin de la Targeta Europea de Família Nombrosa, una iniciativa de la Confederació Europea de Famílies Nombroses que en pocs mesos estarà disponible.

X