Atenció famílies nombroses, puja la renda per demanar la categoria especial amb 4 fills per l’increment de l’IPREM

Després de molts anys congelat, l’IPREM, índex de referència per a moltes ajudes i prestacions, s’ha actualitzat amb un lleuger increment, el que afecta en positiu a les famílies nombroses de 4 fills que vulguin sol·licitar la categoria especial per renda, ja que els ingressos a tenir en compte per poder obtenir aquesta categoria són ara una mica més alts.

L’IPREM anual de referència per a 2021 serà de 7.908,60 euros, llevat que s’indiqui que s’han d’excloure o descomptar les pagues extraordinàries, en aquest cas la quantitat seria de 6.778,80 euros. En el cas de les famílies nombroses amb 4 fills que vulguin sol·licitar la categoria especial per renda, la quantitat a tenir en compte seria la primera, és a dir, 7.908,60 euros, ja que sí estan incloses les pagues extres. La família ha de presentar els ingressos familiars de l’any anterior.

L’increment de l’IPREM ha estat recollit en el Butlletí Oficial d’Estat (BOE), en el qual s’especifiquen les quantitats, per dies, mes i any, que regeixen aquest indicador utilitzat com a referència en beques, ajudes i prestacions: IPREM diari, 18 , 83 euros; IPREM mensual, 564,90 euros; IPREM anual, 6.778,80 euros.

El BOE recorda en aquesta disposició que “els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros “.

Feu un comentari