Presentem al Ministeri 30 mesures per millorar la protecció i suport a les famílies nombroses

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses ha presentat al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 un document amb 30 propostes per millorar el reconeixement i protecció a les famílies nombroses dins de la reforma de la Llei de Famílies Nombroses, que ha de ser actualitzada per donar resposta a les necessitats actuals d’aquestes famílies.

Aquesta consulta pública està oberta a tots els ciutadans, de manera que, si ets família nombrosa i vols que es millori la situació de la teva família, t’animem a que participis compartint les nostres propostes o qualsevol altra que consideris important. Per a això, només has d’enviar un correu electrònic a leydiversidadfamiliar@mdsocialesa2030.gob.es indicant en l’assumpte del missatge: CPP Avantprojecte de Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies SDGDIVERSIDADFAMILIAR.

Aquestes propostes són fruit de la feina realitzada per la FEFN i les seves associacions de tot Espanya, entre elles FANOC, durant mesos, i s’han fet arribar al Ministeri dins el tràmit de consulta pública prèvia per a l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, que prepara el Govern. Aquesta nova Llei abordarà l’atenció a totes les famílies amb especial incidència en col·lectius amb certes necessitats, com monoparentals, famílies amb membres amb discapacitat o famílies nombroses, el que ha impulsat a la Federació a elaborar i plantejar al Govern una proposta de mesures per a aquest col·lectiu, com a entitat que coneix bé la seva realitat i les seves necessitats.

Reforma necessària

Les mesures que la FEFN planteja (consultar aquí) s’inclourien dins de la reforma de la Llei de Famílies Nombroses per donar resposta a algunes situacions familiars que tenen un buit legal, per exemple, amb relació a la titularitat de família nombrosa en cas de divorci amb custòdia compartida. Així, el document de la FEFN recull mesures per resoldre aquestes mancances de la llei, demanant que puguin disposar del títol dels dos progenitors separats, o que en cas de famílies nombroses amb fills d’anteriors relacions, es pugui accedir al títol sense necessitat de consentiment exprés de l’excònjuge.

També es plantegen qüestions per facilitar els tràmits a les famílies pel que fa a l’emissió i renovació dels títols de família nombrosa, perquè en determinades circumstàncies s’admeti una declaració responsable, i mesures per reforçar la protecció i suport a les famílies nombroses, mitjançant una prestació per fill o mitjançant majors deduccions fiscals.

X