Per què volen suprimir el títol de família nombrosa?

Raul Sanchez, director de FANOC

El ministre de drets socials del govern espanyol ha anunciat que vol portar quan abans al Consell de ministres la Llei de Famílies que no es va aprovar la passada legislatura. Encara que tenia algunes mesures positives, com l’ampliació dels permisos parentals retribuïts, les associacions de famílies nombroses ens vam mobilitzar per evitar que suprimeixin el títol de família nombrosa i es substitueixi per un títol “per a famílies pobres amb infants”. Tenim de nou la por al cos sense saber si la nova Llei haurà suprimit aquesta proposta, contra la qual vam presentar 70.000 signatures en contra al Congrés dels Diputats, o si la mantindrà.

En tot cas, sembla mentida que un govern que diu que vol lluitar contra la pobresa infantil el que proposi sigui suprimir els ajuts a les famílies amb tres o més infants, que són les famílies a on més està augmentant l’exclusió social, essent una de les raons la seva discriminació, al no tenir mai en compte el nombre de fills de manera justa en els límits d’ingressos per accedir a qualsevol prestació. Un país que no té cura de les famílies que tenen més fills a càrrec, sinó que les penalitza i discrimina, és un país que no té futur. Per això necessitem tenir moltes més famílies associades a FANOC, per lluitar i defensar els drets de les famílies nombroses, i aconseguir la valoració social que mereixen.

Feu un comentari