Els homes gaudeixen des de l’1 de gener de 2021 de 16 setmanes de permís de paternitat, les mateixes que les mares

Els homes gaudeixen des de l’1 de gener de 2021 de 16 setmanes de permís laboral remunerat per naixement d’un fill, el mateix període que tenen les mares. En 2021 es completa l’ampliació de la baixa de paternitat fins a ser idèntica a la de la mare, dins de les polítiques d’igualtat entre homes i dones i l’objectiu final de corresponsabilitzar tots dos a la criança i cura dels fills.

El pla per equiparar tots dos permisos es va posar en marxa l’any 2018, any en el qual els homes comptaven amb 5 setmanes, que s’anirien incrementant de manera progressiva en l’horitzó de tres anys, fins a arribar a les 16 setmanes de la baixa de maternitat .

Així, el 2019 els homes van comptar amb 8 setmanes de permís per naixement o adopció d’un fill; el 2020 els pares van passar a tenir 12 setmanes i en 2021, els pares disposaran d’una baixa de paternitat de 16 setmanes, el mateix període que les mares.

Feu un comentari