Participa en el concurs de redacció de FANOC i guanya un curs d’anglés a What’s Up valorat en 1.500 euros

L’Associació de Families Nombroses de Catalunya (FANOC), en col·laboració amb What ‘s Up, convoca un concurs de redacció per a joves i adults sobre les motivacions actuals de parlar anglès com un idioma universal, amb el qual els participants podran guanyar un curs d’anglès a What’s Up durant un any valorat en 1500 €.

El certamen, titulat “Parlar anglès en família, com?“, Es dirigeix ​​a persones majors de 18 anys (joves i adults) que siguin integrants de famílies nombroses associades a FANOC. Els participants hauran de presentar una redacció en català o castellà, exposant la importància que té l’idioma anglès a la família, de quina manera s’incentiva l’ús d’aquest idioma dins de la llar: les eines i mètodes utilitzats i quines són les seves motivacions principals. Així mateix el participant podrà argumentar les raons per les quals creu que ha de realitzar el curs d’anglès a What’s Up ofert com a premi d’aquest certamen.

Les redaccions han de tenir una extensió màxima de 2 folis mecanografiats per una sola cara, en lletra Arial, de 11 punts. I s’hauran d’enviar al correu promocio@fanoc.org abans del 28 de febrer de 2019.

El concurs està dotat amb un premi consistent en un curs d’anglès durant un any natural, oferit per What’s Up, empresa dedicada a l’ensenyament d’aquest idioma que compte amb diverses academies a Barcelona província, i amb un mètode d’aprenentatge Living English enfocat a viure en l’anglès, potenciar els sentits i practicar com si es visqués a la London City, a través de les seves 3 àrees. Let ‘s start!

El termini de presentació de les redaccions s’obre a partir d’aquest moment i finalitza el 28 de febrer. La decisió del jurat tindrà lloc el 15 de març i es comunicarà al guanyador/família en les següents 24 hores.

X