Nova sentència a favor de mantenir la categoria especial de família nombrosa fins el darrer dels fills

El TSJM dóna la raó a una família nombrosa per al manteniment de la categoria especial fins a l’últim fill.

La Generalitat demana un informe als Serveis Jurídics per si s’ha de canviar la regulació de renovació dels Títols.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha donat la raó a les famílies nombroses per al manteniment de la categoria especial fins a l’últim dels fills. Així consta en una sentència en la qual s’estima el contenciós d’una família nombrosa contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra resolució de 3 de juny de 2016 del director general de la Família i el Menor i la Conselleria de Polítiques Socials i Família, que va acordar denegar als recurrents aquesta reclamació.

En el seu lloc, els magistrats reconeixen el manteniment del títol de Família Nombrosa, Categoria Especial, sol·licitat pels recurrents. Tot això “amb expressa imposició de costes processals a l’Administració demandada, si bé en la seva quantia es limiten a 800 euros més IVA”.

Aquesta sentència se suma a altres dues en el mateix sentit del TSJ d’Andalusia i del TSJ de Castella i Lleó, i reforça la petició que estan reclamant les associacions de famílies nombroses, com FANOC, des que a l’agost de 2015 es va aprovar el manteniment del Títol de Família Nombrosa fins a l’últim dels fills, per a no discriminar als menors respecte als majors. Les associacions consideren que la categoria especial (cinc o més fills) ha de mantenir-se fins al final, perquè tots els fills tinguin els mateixos beneficis. En canvi, el Ministeri de Serveis Socials del Govern va considerar en una nota a les Comunitats Autònomes que quan en una família de categoria especial només quedessin quatre fills en el Títol, se’ls havia de canviar a la condició de categoria general, la qual cosa implica menys prestacions.

FANOC ha enviat aquestes sentències a Montserrat Suñol, Cap de Prestacions Econòmiques i Subvencions d’ Afers Socials i Famílies, qui ha confirmat a l’associació que ha demanat un informe als serveis jurídics. FANOC espera que es canvii quan abans el criteri mantingut fins ara i es conservi la categoria especial, per a no perjudicar a les famílies més nombroses.

X