Novetats en el bo social de la llum i nou bo tèrmic

El Govern ha aprovat un Reial Decret Llei de Mesures Urgents per a la Transició Energètica Justa i la Protecció dels Consumidors, que recull la creació d’un bo social tèrmic (BST), un ajut econòmic directe perquè les famílies vulnerables puguin fer front a les seves despeses de calefacció i de la qual es podran beneficiar els mateixos beneficiaris del bo social elèctric. Aquest bo tèrmic, que està en fase de desenvolupament, s’atorgarà en funció de les temperatures de la zona en què es visqui. Segons consta en el Reial Decret, “la quantia a percebre per cada beneficiari es determinarà atenent al seu grau de vulnerabilitat segons es defineixi en la normativa reguladora del bo social elèctric, així com a la zona climàtica en què es localitza l’habitatge a la que es trobi empadronat”. L’import del BST dependrà de la quantitat que es consigni cada any en els pressupostos generals de l’Estat i del nombre de beneficiaris del bo social elèctric el 31 de desembre. La quantia d’aquest ajut dependrà de la condició de consumidor vulnerable o vulnerable sever, i de la zona climàtica on estigui ubicada la localitat en la qual resideix el beneficiari. A manera de referència, amb un pressupost de 100 milions d’euros i si el nombre de beneficiaris del bo elèctric a 31 de desembre fora d’1,5 milions, les quanties del bo oscil·larien entre un mínim de 25 euros (per al consumidor vulnerable a zona càlida) i un màxim de 130 euros (per al consumidor vulnerable sever en zona molt freda). Aquest hivern rebran el BST les llars que estiguin acollits al bo social elèctric a data de 31 de desembre de 2018. Tot consumidor que compleixi les condicions per accedir al bo social elèctric i hagi presentat la seva sol·licitud abans de l’esmentada data percebrà el bo elèctric i el de calefacció. Quan es cobrarà: es tracta d’un pagament únic que per primera vegada es realitzarà en el primer trimestre de 2019. El pagament es farà amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat; aquest primer any l’assumirà el Govern, i en anys successius la gestió i el pagament ho faran les comunitats autònomes. Al costat d’aquesta mesura, en el Reial Decret s’han inclòs algunes reformes notables en el bo social de l’electricitat, entre d’altres: Ampliació de la cobertura a les famílies monoparentals i a dependents de grau 2 i 3. – Increment en un 15% del límit del consum actual establert en el bo social. En el cas de les famílies nombroses, es passa dels 3.600 kWh a l’any a 4.140 kWh a l’any, com a consum màxim sobre el qual s’aplicarà la tarifa social (el descompte que suposa el bo). -Ampliació a 31 de desembre el termini per a la renovació d’aquest bo elèctric. Entre les novetats del bo social de l’electricitat, no es descarta establir límits de renda per a les famílies nombroses, que actualment accedeixen al bo social de manera universal, al marge dels seus ingressos. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha indicat que l’executiu revisarà els criteris actuals perquè els nivells de renda siguin un element determinant per a l’obtenció del bo social, una cosa que ja s’ha fet en el cas de les monoparentals i que es pretén que sigui igual per a les famílies nombroses.

2 comentaris a “Novetats en el bo social de la llum i nou bo tèrmic”

 1. Dieu:
  ” … El pagament es farà amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat; auest primer any l’assumirà el Govern, i en anys successius la gestió i el pagament ho faran les comunitats autònomes.”

  La pregunta que us faig és:
  Quin organisme de la Generalitat de Catalunya farà la gestió i el pagament?

  Atentament.

  Respon

Feu un comentari