Nova ajuda de 400 euros per a suport escolar d’alumnes amb necessitats educatives especials

El Govern ha creat un nou ajut de 400 euros per als estudiants de nivells educatius no universitaris que acreditin una discapacitat d’almenys un 33%, trastorn greu de conducta, de la comunicació o el llenguatge, de l’espectre autista o associada a altes capacitats.

Aquest nou ajut no estarà subjecte a límit de renda i sorgeix com un complement a altres ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials, amb l’objectiu de sufragar les despeses addicionals que les famílies han d’afrontar a causa de les necessitats especials d’aquests infants. Tant aquesta com la resta de beques per al curs 2023/2024 estan ja regulades al  Reial Decret corresponent, on s’estableixen els requisits dels ajuts, quanties, etc. Properament es publicarà la convocatòria corresponent perquè les famílies que compleixin els requisits puguin demanar aquests ajuts.

Famílies nombroses  

Aquesta nova prestació econòmica (Veure regulació al BOE, Capítol III, aquí)  beneficiarà a més de 214.000 alumnes, segons ha explicat la ministra d’Educació, Pilar Alegría. Part dels receptors de l’ajut seran membres de família nombrosa, ja que la discapacitat està present en bona part d’aquestes llars. En concret, segons el darrer estudi elaborat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) sobre aquestes llars a Espanya, més del 20% de les famílies nombroses tenen algun membre amb discapacitat.

L’ajuda s’emmarca en les novetats en beques i ajudes educatives presentades per al curs vinent, per al qual s’ha establert un increment de la dotació econòmica per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’educació, segons el Govern.

X