Demanem millorar la protecció fiscal a les famílies nombroses per compensar més el cost de la cura de fills

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses ha demanat al Govern una major protecció fiscal a les famílies nombroses, per tal de compensar l’esforç econòmic que realitzen aquests contribuents en la criança dels seus fills. En concret, demana que s’incrementin les deduccions per família nombrosa per poder “tornar” a les famílies una tercera part del que destinen a la cura de fills, compensant així l’aportació que fan a través dels seus fills, que són un actiu per a la societat.

Segons un estudi elaborat el 2018 per Save The Children, el cost de la cura d’un fill se situa, depenent de l’edat de l’infant, entre els 5.700 i els 7.000 euros, una quantitat que en el cas de les famílies nombroses s’incrementa considerablement deixant molt minvada la capacitat contributiva efectiva que tenen aquestes llars.

Amb aquest escenari i tenint en compte l’actual crisi econòmica, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha realitzat un estudi, en col·laboració amb la Universitat de Vigo i amb el suport de el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials, per investigar possibles vies per millorar la protecció econòmica a les famílies nombroses. L’estudi, centrat en temes fiscals, ha conclòs que triplicar les actuals deduccions per a aquestes famílies, compensaria en gairebé un terç del que destinen a la cura dels seus fills. Les actuals deduccions fiscals per a famílies de 3 fills sense fills menors de 3 anys, és a dir, que no reben la deducció fiscal per a mares treballadores (amb fills de 0 a 3 anys), compensen el cost dels fills en un 15,7% , mentre que, triplicant aquestes deduccions, en el cas d’una família tipus amb dos rendes de 25.000 euros (bruts anuals) cadascuna, s’aconseguiria un 28,6% de tot els diners destinats a la criança i educació dels seus fills.

La FEFN considera que aquesta mesura marca un camí necessari per donar suport a les famílies, especialment, en l’actual situació de crisi que s’està vivint, i és també una mesura de justícia social pel que les famílies nombroses aporten: “Les administracions han ser conscients de l’esforç que estan fent les famílies amb fills i especialment, les nombroses, i no oblidar que els seus fills són un bé social, són un actiu per a la societat perquè són els treballadors del futur, els que van a cotitzar i a contribuir al manteniment de l’estat de benestar. Tot això fa necessari que siguin compensats i cal fer càlculs perquè la compensació sigui real, és a dir, que hi hagi un equilibri entre el que aporten a l’Estat, via impostos i en forma de capital humà, i el que l’Estat els torna. Si aporten més, no poden rebre menys “, explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

Espanya, lluny del seu entorn en compensació fiscal

Aquest equilibri no es dóna en l’actual sistema de l’IRPF, que, segons la FEFN, no compensa adequadament la despesa que fan les famílies amb fills, no almenys, si es compara amb el que fan altres països. Segons dades de l’Informe Tax Wages 2019 de l’OCDE, a Espanya el tipus impositiu que suporta una parella amb dos nens és del 17,5%, 2,1 punts percentuals menys que el que suporta una parella sense nens (19,6%) . A la República Txeca, Hongria i Alemanya aquesta diferència en el tipus impositiu mitjà entre una família amb dos fills i una família sense fills supera els 6 punts, mentre que als Estats Units és de 4,6 punts percentuals, a Portugal el  3,9 i a França el 3,6. Espanya està per sota de tots ells, i per sota també de la mitjana de l’OCDE-UE23, que està en els 2,4 punts percentuals.

Respecte al que destinen del PIB a desgravacions fiscals per a famílies, segons dades de l’OCDE de 2018, Espanya dedica només un 0,12% del PIB enfront de l’0,85% d’Alemanya o el 0,75% de França.

A més, a Espanya les ajudes fiscals es concentren en els tres primers anys de vida del fill, a través, per exemple, de la deducció per maternitat per a mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys, mentre que es redueixen o desapareixen segons van creixent els fills, sense tenir en compte que aquests romanen a la llar familiar molts anys, actualment fins als 29 anys, edat mitjana d’emancipació dels joves espanyols.

Per tot això, la FEFN considera que el Govern ha de revisar l’actual política fiscal i reforçar les deduccions per compensar adequadament els contribuents amb fills, que assumeixen un cost privat que redunda a posteriori en benefici de tota la societat.

L’estudi realitzat per la Universitat de Vigo s’emmarca en un projecte que compta amb el suport de el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials, a fi d’analitzar l’impacte econòmic i social de diferents mesures de suport i protecció a les famílies nombroses.

Feu un comentari