L’INSS recomana demanar abans de l’1 de juliol el complement d’ajuda a la infància si no es rep d’ofici

Si tens dret al complement d’ajuda a la infància perquè abans percebies la prestacion per fill a càrrec, però no t’ha arribat d’ofici, has de sol·licitar-ho i, el millor és fer-ho abans de l’1 de juliol.

En general, la Seguretat Social l’aplica automàticament, és a dir, d’ofici, a aquelles unitats familiars formades exclusivament pel pare, la mare i els fills menors que donin dret al cobrament del complement d’infància i estiguin empadronades en el mateix domicili. En canvi, no s’aplica de manera automàtica, segons ha informat la Seguretat Social, a les famílies que, havent percebut l’any anterior la prestació per fill a càrrec, tinguin en la unitat familiar fills majors o avis, empadronats en el mateix domicili de la família.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ja ha enviat cartes als usuaris que estan en aquest supòsit, informant-los que tindrien dret a cobrar el complement d’infància. No obstant això, pot ser que hi hagi famílies que no rebin aquesta notificació de l’INSS. La recomanació és que sol·licitin el complement d’infància per via telemàtica, amb el mateix formulari de sol·licitud de l’ingrés mínim vital. Des de l’INSS recomanen que es faci abans de l’1 de juliol perquè el reconeixement tingui efectes econòmics des de l’1 de febrer. Per a aquells que ho facin amb posterioritat, el reconeixement econòmic seria al mes següent de la presentació de la sol·licitud.

A més, en aquests casos en els quals en el domicili familiar estiguin empadronats també avis o fills majors, s’ha de tenir en compte que els seus ingressos es computaran a l’efecte de determinar el llindar de renda de la família a l’hora de determinar el seu dret a percebre el complement d’infància.

El complement a la infància està destinat als beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i de la  prestació de protecció familiar de la Seguretat Social. Mira aquí tots els requisits per a obtenir-la.

Feu un comentari