Les mares treballadores poden deduir la despesa de la guarderia a la declaració de la Renda

*font Confidencial Judicial

El Tribunal Suprem ha posat punt final a un dels aspectes més controvertits de la deducció per maternitat i ha fallat en contra de l’Agència Tributària. En dues sentències l’alt tribunal ha establert que les mares treballadores es puguin desgravar fins a mil euros addicionals a l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderia dels fills menors de tres anys.

La Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha unificat, per tant, el criteri dels jutjats i els tribunals i ha corregit la interpretació restrictiva de la deducció aplicada per Hisenda.

Segons el punt de vista de l’Administració tributària, només són deduïbles les despeses de custòdia abonades a escoles bressol que compten, a més dels permisos de funcionament propis d’aquesta activitat, amb una autorització com a centre educatiu atorgada per l’Administració educativa competent.

El Suprem apunta que l’Agència Tributària ha estat des del 2018, quan es va introduir la deducció per maternitat a la llei de l’IRPF, rebutjant la deducció per la qüestió de les escoles bressol.

Com que les escoles bressol no disposen, generalment, d’aquest tipus d’autorització per impartir educació infantil, no poden emetre la informació fiscal corresponent, i l’Administració tributària no admet que les despeses abonades a les escoles bressol es computin per obtenir la deducció fiscal.

El Tribunal Suprem considera que en aplicar aquest criteri, Hisenda imposa un requisit no establert a la llei de l’IRPF, que restringeix les opcions de les mares treballadores per poder gaudir d’aquesta deducció, i conclou que les despeses de custòdia seran deduïbles, dins dels límits legals, tant si s’abonen a escoles bressol com a centres d’educació infantil ja que la llei “de cap manera condiciona els requisits del centre en què les mares treballadors decideixin contractar els serveis de custòdia” en el sentit pretès per l’AEAT.

L’alt tribunal adverteix que, en tot cas, “les escoles bressol hauran d’estar degudament autoritzades, igual que els centres d’educació infantil” per a l’obertura i el funcionament de l’activitat de custòdia de menors, inclosa l’assistència, cura i alimentació, però que no resulta exigible legalment que les escoles bressol en què les contribuents hagi contractat aquests serveis de custòdia disposin dautorització com a centre educatiu infantil.

Feu un comentari