Les famílies nombroses, les grans oblidades dels municipis catalans

  • Només l’1% de les famílies nombroses de Catalunya considera que el seu ajuntament té suficients mesures de suport per a aquestes llars
  • El 60,7% diu que hi ha algunes mesures, però que són insuficients, mentre que el 38,3% afirma que el seu ajuntament no té cap mesura de suport per a famílies nombroses

Considereu que el vostre ajuntament té prou mesures de suport a les famílies nombroses: descomptes fiscals, en taxes, serveis, etc?

Són els resultats d’una enquesta realitzada d’octubre a novembre entre els gairebé 14.000 membres de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), amb motiu de l’aprovació de les ordenances municipals per a 2024.
 
L’associació va enviar a tots els ajuntaments de Catalunya cinc punts per a tenir en compte en l’aprovació de les noves ordenances fiscals:

  1. Realitzar una bonificació universal en l’IBI, com ja preveu la Llei d’Hisendes Locals. En cas que es vulgui limitar per ingressos, utilitzar la renda per càpita familiar.
  2. Facilitar l’accés de les famílies nombroses als espais esportius, culturals i d’oci municipals, amb una tarifa especial.
  3. Oferir ‘casals’ i extraescolars municipals a preus especials.
  4. Aplicar el criteri de renda per càpita en totes les ajudes i beques municipals, i no ingressos mínims absoluts, que no tinguin en compte les càrregues familiars (tenint en compte que el cas de discapacitat sempre compta per dues).
  5. Promoure habitatges protegits municipals de grandària adequada per a les famílies nombroses.

 
Segons la resposta de les pròpies famílies, el 99% dels ajuntaments de Catalunya o no tenen cap d’aquestes mesures, o les que tenen són insuficients per a no penalitzar a les llars amb més fills.
 
Segons els últims informes socials, les famílies nombroses són, juntament amb les monoparentals, les que tenen un risc molt major de pobresa i exclusió social. Per això, Raúl Sánchez, director de FANOC, demana “que els ajuntaments incorporin la perspectiva de família en les seves polítiques públiques, de manera que els qui vulguin tenir més fills no es vegin discriminats, i fins i tot a vegades expulsats, de les seves pròpies localitats”.
 
El director de FANOC ha anunciat la posada en marxa a primers del nou any d’una Xarxa Catalana de “Municipis-Friendly”, que estarà unida a la Xarxa Europea ja existent (familycities.eu) per a intercanviar bones pràctiques que ja es fan a Europa, i que podrien implementar-se aquí.

Feu un comentari