L’acord d’hipoteques discrimina les famílies nombroses per no considerar la composició familiar

FANOC i la FEFN han rebut amb preocupació l’acord aconseguit pel Govern amb la patronal bancària per alleujar la càrrega hipotecària de les famílies més vulnerables, en conèixer que s’estan manejant límits de renda per poder accedir a les ajudes, que, a priori, no semblen tenir en compte la composició familiar.

Així, segons el que ha transcendit de l’acord, s’ha fixat tres vegades l’IPREM, és a dir, 25.200 euros, la renda màxima dels anomenats “deutors hipotecaris vulnerables” –recollits al Codi de Bones Pràctiques que es va aprovar el 2012 i que es reforça ara-, que podran accedir a una rebaixa del tipus d’interès durant un període de cinc anys de carència (fins a Euribor -0,10% des d’Euribor +0,25%); la possibilitat d‟una segona reestructuració de la hipoteca il‟ampliació a dos anys de l’opció de dació en pagament de l’habitatge.

Fixar, sense més ni més, un límit de 3 vegades l’IPREM (fins a 5 en cas de tenir una discapacitat) és, segons la FEFN, “totalment injust, perquè s’està utilitzant un criteri de renda “fixa” per a tots els deutors, sense tenir en compte quants fills o persones dependents té a càrrec seu”, explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo, que destaca que amb el plantejament utilitzat “es produeix una nova i clara discriminació de les famílies nombroses, que en molts casos van a superar el límit de renda i, per tant, quedar fora de les ajudes”.

Davant d’això, la FEFN considera que cal utilitzar el criteri de ‘renda per càpita’ o renda familiar estandarditzada -que ja s’aplica al País Basc per a l’accés a les ajudes públiques o determinar la quantia corresponent- per poder establir la renda real d’una llar en funció dels ingressos que obté i de les persones que s’han de mantenir i viure’n.

Aquest mateix plantejament que sí que té en compte la composició de la llar s’ha d’utilitzar també per als beneficiaris de l’altre bloc de mesures acordat pel Govern i la banca per alleujar la pressió hipotecària: congelació de la quota de la hipoteca durant un any i allargar-ne 7 anys el termini d’amortització de la hipoteca, que estan dirigides a famílies que no superin els 29.400 euros a l’any (3,5 vegades l’IPREM), cosa que, novament, deixarà fora moltes famílies nombroses.

El president de la FEFN destaca que “l’IPREM fa anys que està congelat, però, a més, és evident que no és igual una renda de 29.400 euros quan es té 1 fill que quan se’n tenen 3, i no s’entén que en aquest paquet de mesures que tenen un fi social -donar suport a les famílies que més ho necessiten-, no es tingui en compte la renda disponible de les llars, especialment d’aquelles amb més nombre de menors a càrrec.

La FEFN lamenta que les famílies amb més fills, “que tant aporten a un país amb una natalitat tan baixa, no siguin una prioritat per al Govern, que hauria de tenir en compte que aquestes llars han de fer front a més necessitats familiars i es veuen afectats especialment per l’encariment dels preus en béns i serveis bàsics, com l’alimentació i l’energia”.

Feu un comentari