La Generalitat de Catalunya prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat

La Generalitat de Catalunya ha informat avui 8 d’abril que segons el Decret TSF/819/2020 es prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa i monoparental que hagin caducat o caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i sis mesos els que caduquin de l’1 de juny al 31 d’octubre de 2020.

Es tracta d’una mesura que va demanar  l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) al Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat el passat 30 de març.

Aquesta mesura ressol la problemàtica que es troben les famílies davant de la impossibilitat per a poder renovar els títols a causa del tancament de les oficines durant l’estat d’alarma.

“Des de FANOC  agraïm als responsables del Departament que s’hagi aprovat amb urgència”, assenyala Raul Sanchez, director de l’associació. “D’aquesta manera les famílies nombroses podran seguir accedint a determinades prestacions, com ara els descomptes a les universitats, la prioritat en l’admissió d’alumnes als centres escolars o les deduccions a l’IRPF”.

Aquest decret explica concretament que es prorroguen per un any la validesa dels títols de família nombrosa i de família monoparental que hagin caducat o caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en el cas dels fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més i no cursin estudis adequats a la seva edat i titulació o encaminats a obtenir un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no se’ls aplicarà la pròrroga dels efectes del títol en qüestió i deixaran de ser-ne beneficiaris.

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Catalunya hi ha 140.997 famílies acreditades amb el títol de família nombrosa (dades de 31 de desembre de 2019), de les quals 35.486 l’haurien de renovar en el període assenyalat. Pel que fa a les famílies monoparentals, en total en són 65.215, de les quals 19.405 seran beneficiades per la renovació automàtica dels títols.

Podeu veure el decret aquí

X