La FEFN demana major reconeixement per a les famílies nombroses, “gairebé 700.000 llars que aporten molt a la societat”

Segons dades publicades pel Ministeri corresponents a 2018, a Espanya hi ha ja 696.798  títols de família nombrosa, un 3% més que l’any anterior

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses demana la reforma de la Llei per a evitar greuges comparatius

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha rebut amb satisfacció les últimes dades oficials de títols de famílies nombroses a Espanya, que s’acosten als 700.000 i suposen un creixement del 3% respecte a l’any anterior, encara que lamenta que “aquest col·lectiu tan important, de gairebé 700.000 llars, que aporta molt a la societat, no estigui prou reconegut i protegit”, apunta el president de la FEFN, Benito Zuazu.

L’entitat familiar reconeix que en els últims anys ha millorat la protecció a les famílies, ja que “cada vegada hi ha més consciència social i, de fet, en les últimes eleccions tots els partits van fer bandera de la família prometent moltes mesures de suport. No obstant això, la protecció econòmica i social a les famílies nombroses continua sent insuficient per a compensar l’aportació social que aquestes famílies fan a la societat en aportar capital humà, que és bàsic per a garantir el relleu de població. Estem encara molt lluny d’altres països d’Europa on s’inverteix molt més en família perquè les polítiques de família no es consideren una despesa sinó una inversió”, assenyala el president de la FEFN.

La FEFN demana també que s’acabi amb les discriminacions i greuges que es produeixen en relació amb la protecció a les famílies nombroses, ja que no es tracta igual en totes les Comunitats Autònomes, com recentment ha denunciat aquesta entitat respecte a l’aplicació de la sentència del Suprem sobre la categoria especial. La FEFN reclama en aquest sentit la reforma de la Llei de Famílies Nombroses per a actualitzar-la i adaptar-la a la realitat actual, incloent l’acatament de la sentència de l’alt tribunal i la seva aplicació amb caràcter retroactiu des d’agost de 2015, tal com ha suggerit l’advocacia de l’Estat.

Manteniment del títol

Les dades publicades ahir pel Ministeri de sanitat, Consum i Benestar Social reflecteixen un augment de títols que, en part, ve motivat per la reforma de la Llei d’Infància i Adolescència de 2015, que va suposar l’ampliació de la vigència del títol, en establir que aquest es manté fins que l’últim dels fills compleix l’edat establerta en la llei (21 anys o 26 si està estudiant). Des de llavors, s’ha anat registrant un augment progressiu del nombre de famílies nombroses, en sumar-se als títols ja vigents (que no es perden), els nous.

En el desglossament de dades, el Ministeri ha reflectit també el nombre de famílies nombroses amb un sol progenitor: 29.495 amb pare i 115.887 amb mare, que, sumant totes dues dades, suposen un 20% del total de famílies. La FEFN aclareix que d’aquest 20% de famílies nombroses d’un sol progenitor, no són totes famílies monoparentals, ja que hi ha moltes famílies formades per parelles de fet, amb dos progenitors, però que no poden figurar tots dos en el títol al no existir vincle matrimonial. A elles se sumarien famílies nombroses amb 3 o més fills que són monoparentals per situació de separació, divorci o viduïtat i vidus i vídues amb dos fills (supòsit inclòs en la Llei de Famílies Nombroses).

X