La devolució de l’IRPF s’aplicarà als permisos de maternitat i paternitat

El Ministeri d’Hisenda està ultimant els detalls per a la devolució de l’IRPF retingut indegudament en les prestacions de maternitat, i segons declaracions de la ministra fetes als mitjans ahir dijous, s’aplicarà també a les prestacions de paternitat. D’aquesta manera, tant les mares com els pares que hagin gaudit del corresponent permís de treball per naixement de fill podran reclamar a Hisenda les quantitats retingudes en el seu moment.

La reclamació, que estarà operativa en breu, es realitzarà a través d’un formulari únic, que està creant l’Agència Tributària per facilitar el tràmit, i la poden presentar mares i pares que hagin agafat baixa de maternitat o paternitat en els darrers 5 anys , és a dir, des de 2014.

Feu un comentari