Ja es pot reclamar l’IRPF dels permisos de maternitat i paternitat de 2016 i 2017

Si vas gaudir d’un permís de paternitat o maternitat en 2016 i 2017, ja pots reclamar a l’Agència Tributària la devolució de l’IRPF indegudament cobrat. Per tal d’agilitzar la gestió de les devolucions, el Ministeri va establir dues fases, la primera, per als anys 2014 i 2015, que es va realitzar al desembre; i una segona, per al 2016 i 2017, que es farà al llarg d’aquest mes de gener. L’import mitjà del que es retorna és de 1.600 euros en el cas de les mares i de 383 euros, en el dels pares.

El tràmit per reclamar consisteix en la presentació d’un formulari online facilitat per l’Agència Tributària, en què el reclamant únicament ha d’aportar la data de naixement del fill que ha donat dret a la baixa de maternitat / paternitat i el número de compte a la que vol que se li faci l’abonament de la devolució. El formulari es pot presentar online, a través de les tres vies per les quals es presenta la Declaració de la Renda: a través del certificat RENO (amb el número de l’última Declaració de la Renda), amb clau PIN i a través del certificat electrònic. També, per a aquells casos en què sigui impossible l’accés a Internet, el formulari es podrà presentar en paper a les oficines de l’Agència Tributària, si bé des del Ministeri s’ha recomanat la via electrònica per a una major agilitat i major control del procés.

Sobre els funcionaris acollits a MUFACE o altres mutualitats, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar a primers de desembre que encara que la sentència no els afecta, el Govern vol que tinguin el mateix tractament, per al que modificarà la llei que regula la seva situació perquè tampoc se’ls retingui l’IRPF.

+ Info a l’Agència Tributària aquí

Feu un comentari