Famílies Nombroses demana al pròxim Govern prioritat en les polítiques de família davant la contínua caiguda de natalitat

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) considera molt preocupants les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística que revelen una nova caiguda de la natalitat, en concret, de 6,1% respecte a l’any anterior, i, sobretot, que es manté la tendència a la baixa de l’última dècada consolidant un descens en el nombre de naixements de gairebé un 30%.

Per a la FEFN, aquestes dades resulten alarmants i han de fer reflexionar els responsables polítics sobre la necessitat d’establir mesures urgents capaços de revertir aquesta situació. En aquest sentit, l’entitat familiar demana al pròxim Govern que doni prioritat a les polítiques de família, però que ho faci amb una estratègia a mig-llarg termini que es mantingui al llarg del temps, ja que el repte demogràfic és una qüestió de estat, que ha de preocupar per igual a tots els governs siguin del signe polític que siguin.

Suport econòmic, social, fiscal i laboral

La FEFN demana que en aquesta estratègia es reforci el suport social, econòmic, fiscal i laboral per a les famílies, amb mesures com una prestació universal per fill de 100 € / mes, com tenen molts països d’Europa, i elevar el mínim de deducció per descendents en l’IRPF perquè es pugui desgravar el cost real que suposa la cura i educació dels fills, que, segons dades de Save the Children, suposa 5.748 € / any per a un fill menor de 3 anys; 6.216 € / any per a un fill entre 4-6 anys; 6.924 € per a un fill entre 7-12 anys i 7.056 € / any per a un fill entre els 13-17 anys.

Una altra acció a considerar seria mantenir i elevar les deduccions fiscals per família nombrosa, que són un suport directe important que compensa l’esforç dels que més fills tenen. En matèria d’ocupació, la FEFN demana introduir una clàusula socialment responsable en la contractació pública per a reservar una quota del 2% de la plantilla a la contractació de famílies nombroses.

El president de la FEFN, Benito Zuazu, demana als responsables polítics “que vegin el suport a la família com una inversió amb beneficis per al conjunt de la societat”. “La família -explica Zuazu- és un element de cohesió social i de solidaritat intergeneracional com s’ha demostrat especialment en moments de crisi”. El president de la FEFN, destaca a més que “cal tenir molt present que el descens de la natalitat aboca, a futur, a un empobriment de l’Estat de Benestar”.

X