FANOC forma part de la Xarxa Catalana pel Dret el Temps

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya va entrar a formar part de la Xarxa Catalana pel Dret el Temps el passat 4 d’abril, aquesta xarxa té com a objectiu treballar per avançar cap a uns usos del temps més saludables, eficients, sostenibles i igualitaris. És a dir, incorporar la perspectiva de gènere perquè tothom pugui tenir temps i conciliar les diferents esferes vitals.

FANOC amb aquesta participació en la Xarxa Catalana pel Dret el Temps, mostra un cop més, el seu compromís amb totes les iniciatives que puguin ajudar d’alguna forma a les famílies a poder conciliar i fer un bon ús del temps, així com a assolir una organització del temps més equilibrada i justa.

L’associació ja formava part des de l’any 2014, de la Xarxa Nust, Xarxa d’empreses per un nou temps de treball de l’Ajuntament de Barcelona, i ara amb la incorporació a la Xarxa Catalana pel Dret el Temps, podrà treballar i «fer xarxa» a nivell autonòmic amb empreses i entitats de tota Catalunya.

Formar part d’aquesta iniciativa permetrà a l’associació enllaçar-se amb altres empreses, entitats, agents socials, institucions, persones expertes i investigadores d’arreu de Catalunya que treballen per a una reorganització del temps més equilibrada i justa, i podrà aprendre i compartir experiències de bones pràctiques sobre reorganització del temps amb perspectiva de gènere.

Més informació sobre la Xarxa Catalana del Temps aquí

Deixa un comentari

X