Les famílies nombroses podran accedir als beneficis fiscals encara que no tinguin el títol, tal com vam demanar

Les famílies nombroses que no disposin del títol de família nombrosa podran aplicar els beneficis fiscals que els corresponen, gràcies al que estableix pel Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEA), que ha determinat que per aplicar aquests beneficis n’hi ha prou amb presentar “qualsevol mitjà de prova admissible en Dret i no exclusivament mitjançant el títol oficial de família nombrosa a què es refereix aquesta última llei “. Així, a partir d’ara, les famílies amb tres fills o més podrien sol·licitar els ajuts fiscals si tenen el llibre de família caducat o desactualitzat, presentant un mer registre de naixement dels fills.

El TEAC s’ha pronunciat per unificar criteris després d’una sentència de Tribunal Econòmica Administratiu de Catalunya, que va denegar a una família l’accés als seus beneficis per tenir el títol caducat.

El criteri fixat pel TEAC coincideix amb la petició de FANOC i la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) al Govern, que va incloure aquesta proposta dins de les 30 que va presentar al Ministeri de Drets Socials en el procés de consulta de la Llei de Diversitat familiar. L’objectiu de la mateixa és, segons la FEFN, protegir de la possible pèrdua de beneficis a les famílies nombroses que en un moment determinat no compten amb el títol de família nombrosa en vigor, bé per canvis en la composició familiar, bé perquè la gestió de la mateixa es retarda per part de l’administració.

Des de les entitats de famílies nombroses demanem que els beneficis per família nombrosa tinguin efectes des de la data de presentació de sol·licitud de reconeixement de títol, o bé, mitjançant la presentació del llibre de família, per a l’aplicació de beneficis fiscals, com la deducció fiscal específica per a aquestes famílies o la reducció en l’Impost de Transmissions Patrimonials.

Mira aquí la sentència 

2 comentaris a “Les famílies nombroses podran accedir als beneficis fiscals encara que no tinguin el títol, tal com vam demanar”

Feu un comentari