Famílies nombroses demana al Govern que asumeixi part del cost de les mascaretes: baixant l’IVA o donant unitats gratis

Les famílies nombroses tenen molt clar que el Govern ha d’assumir part del cost de les mascaretes, un producte d’ús obligatori a Espanya per a totes les persones, inclosos els nens a partir de 6 anys. Així ho han manifestat en una enquesta elaborada per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), en què han participat 1.800 famílies nombroses, de les quals el 99% creu que aquesta nova despesa no pot ser assumida íntegrament per les famílies, sinó que ha de ser compartit d’alguna manera per l’Administració.

Les famílies demanen principalment la rebaixa de l’IVA, tenint en compte que aquest producte de tipus sanitari i obligatori per a tots els ciutadans no ha de fer el tipus més alt d’aquest impost, el 21%, el que les encareix notablement. Per a la FEFN, “és totalment abusiu que es pagui un 21% d’IVA en un producte de tipus sanitari i que a més és obligatori a Espanya, l’únic país, on s’ha imposat el seu ús per a adults i nens i on, curiosament, les mascaretes tenen l’IVA més alt, el dels articles de luxe, com passa amb els bolquers, que també estan gravats amb el 21% “, explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

Altres vies de suport

A més de la rebaixa de l’IVA, que és la mesura que més demanden, les famílies nombroses creuen que hi hauria altres vies amb les que el Govern podria recolzar-les, en concret, assumint part de la despesa com despesa sanitària. Així, 1 de cada 4 família creu que “es podrien donar, a través de les farmàcies, unes mascaretes gratuïtes cada mes”, el que permetria a les famílies no haver de comprar tantes; o fer una espècie de copagament, com amb els medicaments, opció que comparteix un 38,6% dels enquestats.

La majoria de les famílies nombroses (el 46,4%) gasta entre 50 i 100 euros al mes en mascaretes, tenint en compte que cal fer-les servir diàriament, per a totes les activitats i tant en el cas d’adults com de nens a partir de 6 anys. Aquesta despesa, extreta de l’enquesta amb dades generals de tota Espanya, es pot disparar en molts casos en funció de les comunitats autònomes, ja que algunes tenen normatives més estrictes en l’ús de mascaretes, com obligar a fer servir un sol ús en alguns espais, com a les escoles, on per a una jornada escolar normal calen, com a mínim, dues mascaretes d’aquest tipus.

El cost, principal raó per triar

Segons l’enquesta de la FEFN, un 17% de famílies inverteix entre 100 i 150 euros cada mes i un 6,6% arriba als 200 euros, mentre que un 26,4% assegura que no supera els 50 euros en compra de mascaretes. Les diferències de despesa s’expliquen pel tipus de mascareta escollit per les famílies, que van en funció de molts factors, però que estan fonamentalment condicionades pel tema econòmic, la qüestió que més determina la compra d’unes o altres màscares, atès que no totes les famílies poden destinar els mateixos recursos a les mascaretes.

Així, el cost és la primera raó per comprar una o altra mascareta, segons afirma un 46,3% de les famílies, que assegura que tria cert tipus de mascareta “perquè la despesa sigui menor”. La segona qüestió que més influeix en l’elecció és la seguretat: el 37% afirma que utilitza cert tipus de mascaretes perquè “ens sentim més protegits”. En tercer lloc, hi ha la qüestió pràctica, que apunta el 21% de les famílies, afirmant que “a casa som molts” i han d’optar per alguna cosa “més còmode”. Finalment, un 14,9% de les famílies nombroses basa la seva elecció en el respecte a l’entorn, en concret, per no generar tants residus.

La majoria de les famílies nombroses (51%) fa servir dels dos tipus, un sol ús i reutilitzables, la primera per als adults i la segona per als nens, amb els quals és més difícil de controlar, i sobretot costós, el bon ús de les d’un sol ús.

Per a la FEFN, “és difícil determinar la despesa real en mascaretes perquè hi ha moltes variables. El que sabem és que hi ha moltes famílies que per temes econòmics pot ser que no es protegeixin adequadament, ja que recorren a mascaretes que no són les adequades o les fan servir durant més temps del degut perquè no poden gastar més diners, és fonamental que es redueixi l’impacte econòmic d’aquest article, bé baixant l’IVA, bé donant unitats gratuïtes al mes, ja que és un producte sanitari, d’ús obligatori i que afecta tota la societat “, destaca el president de la FEFN.

X