Famílies Nombroses recorda el Govern que està obligat per llei a donar-los tracte preferent en l’admissió d’alumnes

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) i la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) han rebut amb sorpresa i preocupació la presentació d’una esmena al projecte de la nova Llei d’Educació que està tramitant el Govern, l’anomenada “Llei Celaá”, que estableix canvis en els criteris d’admissió d’ alumnes en els centres educatius.

Segons aquesta esmena, presentada pel Grup Socialista, Unides-Podem i ERC, les famílies nombroses deixarien d’estar dins dels criteris prioritaris i passarien a quedar com un criteri a tenir en compte, al costat de molts altres, dins del procés d’admissió d’ alumnes.

Tot i que la nova llei tindria en compte el tenir germans matriculats en el centre a l’hora de puntuar, la FEFN destaca que aquest fet no sempre és suficient i considera que s’ha de considerar a part el fet de ser família nombrosa, cosa a la qual, a més, l’Administració està obligada, segons el que disposa la Llei de Famílies Nombroses. “Aquesta Llei estableix en el seu article 11 que les famílies nombroses tindran tracte preferent en la puntuació en els centres d’educació preescolar i centres docents sostinguts amb fons públics, de manera que el Govern ha d’assegurar aquest criteri de preferència d’aquestes famílies en l’accés als centres educatius”, explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo, que destaca la importància de l’elecció de centre, especialment en famílies amb molts fills, per a les que la logística del dia a dia és molt més complicada i afecta molt a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Més de 700.000 famílies nombroses

A Espanya hi ha 735.000 famílies nombroses, prop de 140.000 a Catalunya, i una gran majoria es veuria afectada per la nova normativa d’admissió de centres, ja que el 96% d’elles té fills en edat escolar i un 95,1% estudia en centres sostinguts amb fons públics.

Segons l’últim Estudi sobre les Famílies Nombroses a Espanya, elaborat per la FEFN basant-se més de 3.000 enquestes, l’edat mitjana dels fills de les famílies nombroses és de 10 anys, sent el primogènit en aquestes llars de 16 anys i la de l’ més petit 7 anys, la qual cosa suposa que estan tots escolaritzats en les etapes educatives a les que afecta l’admissió d’alumnes. Segons l’estudi de la FEFN, el 59,3% de les famílies nombroses porta els seus fills a un col·legi públic i el 35,8% als centres concertats, mentre que només el 4,9% tria per als seus fills un col·legi privat.

La FEFN considera important també que es doni prioritat a les famílies que tenen algun membre amb discapacitat, per raons evidents, donades les seves especials necessitats.

Feu un comentari