Famílies Nombroses demana posar la família al centre de les polítiques socials pel seu valor econòmic i social

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses demana al proper Govern que situï la família al centre de les polítiques socials pel valor que representa des del punt de vista social i econòmic, un valor que, segons el parer de la FEFN, s’ha d’aprofitar amb una més inversió en família, per fer front a un dels reptes principals de la societat actual: la lluita contra l’envelliment de població i l’hivern demogràfic que amenaça el sosteniment de l’estat del benestar a mitjà termini.

Sobre això van debatre ahir diverses entitats socials que van compartir taula amb la FEFN, per aportar idees i solucions sobre el repte demogràfic i la difícil conciliació, la raó principal per la qual les famílies no tenen més fills, segons diversos estudis. Entre altres, l’Enquesta de Fecunditat de l’INE dels darrers anys, l’ocupació i les dificultats per conciliar vida familiar i laboral són els principals motius per no tenir més fills entre les menors de 30 anys, i la segona raó en el cas de les que tenen entre 30 i 39 anys.

Al debat, organitzat per la FEFN a la Fundació Botín amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, van participar la Fundació MásFamilia, experta en conciliació, Projecte Arraigo, que treballa en la repoblació de zones rurals, i l’Àrea de Dona d’UGT, com a gran coneixedor dels drets de les treballadores. Tots ells van coincidir amb la FEFN en el potencial de les famílies amb fills davant del repte demogràfic i en la necessitat que les famílies comptin amb suports suficients per part d’empreses i administracions a l’hora d’articular mesures que suposin una millora de la qualitat de vida i oportunitats, “tant per als que tenen fills, com per als que volen tenir-los”, segons va assenyalar Eduardo Galicia, president de l’Associació Castellà-manxega de Famílies Nombroses (Acamafan) i vocal de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, que va ser l’encarregat de moderar el debat. El director de Projecte Arraigo, Enrique Martínez Pomar, va incidir que són les famílies les que poden realment fer front al repte demogràfic, si se li donen oportunitats i mitjans, ja que “sense família no hi ha arrelament”. Sobre això, va explicar el seu projecte, una iniciativa per repoblar municipis a través de famílies que busquen una nova vida, i el balanç de les quals és haver portat a pobles de 15 províncies 450 famílies, a les quals ajuden a assentar-se, acompanyant i guiant en la recerca de habitatge, ocupació, etc., però sempre amb el suport de l’administració, “dels ajuntaments, la implicació dels quals és fonamental perquè això funcioni”, va destacar Martínez Pomar.

Eduardo Galicia hi va insistir, indicant que “la família és part de la solució, però el repte demogràfic no és només portar gent als pobles, sinó aconseguir que no se’n vagi la que hi ha, i això passa per donar oportunitats a les famílies, amb la participació d’administracions i empreses”. Natalitat davant de pensions També es va referir a la responsabilitat que han d’assumir tots els agents, Roberto Martínez, director de la Fundació Másfamilia, que va explicar que les famílies s’esforcen en tenir els fills, i també les empreses estan donant suport a la conciliació, “però l’Estat també té que esforçar-se, ha de multiplicar les polítiques familiars, buscant els diners d’on siguin, perquè aquesta festa no la poden pagar les empreses”. Roberto Martínez va recordar que Espanya serà l’any 2050 el segon país més vell del món per darrere del Japó, i va advocar per “destinar més polítiques familiars, fent una transferència de renda de les pensions a la natalitat”. “S’està posant molt el focus a les pensions i cal que neixin més nens, que es tinguin fills, i per això també és important millorar la fiscalitat de les famílies”, va assenyalar. Major corresponsabilitat  

Per la seva banda, la representant d’UGT, María Amor Vázquez, va advocar per una coresponsabilitat més gran a l’hora d’aplicar les mesures de conciliació, ja que, tot i que hi ha hagut millores en drets en matèria d’igualtat i conciliació, continua havent-hi un gran desequilibri entre home i dona en la reducció de jornada i en excedències, cosa que repercuteix negativament en el futur de les dones, a l’hora de percebre la pensió. Per això, va considerar necessari reforçar les campanyes d’informació perquè molts homes no coneixen les possibilitats, les mesures de conciliació i els permisos parentals, i cal que les coneguin perquè puguin exercir aquests drets.

A la taula també es va parlar del teletreball com a eina clau per a l’Espanya buidada, segons va destacar el director de la Fundació MásFamilia. La responsable d’UGT va demanar que no sigui un model efectiu de conciliació de la vida laboral i familiar si suposa treballar mentre es cuida els nens, perquè això comporta una gran càrrega física i mental per a un treballador. Tot i això, Roberto Martínez va explicar que no es tracta d’unir-lo a les cures, “la conciliació és millorar la vida de les persones” i, per això, el teletreball és una eina molt útil perquè pot suposar estalviar fins a dues hores diàries de viatge, que es poden dedicar a la família, anar a recollir els teus fills a l’escola, oa activitats de la vida personal, com ara anar al gimnàs”, va explicar.

Feu un comentari